NHOs Kompetansebarometer for 2020 er lansert

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

NHOs Kompetansebarometer for 2020 er lansert

På Mandag ble NHOs kompetansebarometer for 2020 lansert, her skal vi ta en gjennomgang av de viktigste punktene

Dette er kompetansebarometeret:   

Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter (NHOs medlemsmasse dekker ca. 20 prosent av de sysselsatte i Norge.) 
Gjennomført av NIFU i slutten av 2020 
5547 bedrifter har svart 
Bedriftene har svart under koronakrisen, og blitt bedt om å oppgi bedriftens nåværende kompetansebehov. 
Skal bidra med grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet 
Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje 
Nyttig for unge som står overfor utdanningsvalg 
Kompetanse er her definert som summen av kunnskap og ferdigheter som man har tilegnet seg gjennom, utdanning, arbeid og annen erfaring  

Årets kompetansebarometer viser at ca 6 av 10 bedrifter sliter med å få tak i den kompetansen de ønsker, og spesielt for årets undersøkelse er Vestfold og Telemark rangert på andreplass over hvilke fylker som sliter mest med å finne den kompetansen de etterspør.

Et annet interresant punkt er at enda flere bedrifter enn tidligere ønsker å satse på å etterutdanne egne ansatte, over å ansette nye personer. Her I Vestfold og Telemark har vi i LO blandt annet hatt mye fokus på BIO midler (Midler til Bedriftsintern Opplæring) og denne jobben kommer vi fortsatt til å drifte videre sammen med fylkeskommunen. Vi er gode på å fremme budskapet om viktigheten av å bygge opp de ansatte man allerede har, og LO har hatt spesielt fokus på dette i 2020 med tanke på Korona situasjonen som virkelig har preget landet vårt.

Videre viser undersøkelsen et stadig økende behov for håndtverksfag. LO er en av organisasjonene som i mange år har jobbet med å styrke bevisstheten til ungdom og foreldregenerasjonen om viktigheten av å velge yrkesfag. Det er gøy å se at årets kompetansebarometer sier det samme som vi har sagt i årevis - Yrkesfag bygger landet! 

Vi skal ikke se bort ifra viktigheten av å bygge videre på yrkesfags utdanningen med f.eks ingeniør utdannelse, fagskole og annet for denne dobbeltkompetansen (Yrkesfag + høyere yrkesfaglig utdanning/høyere utdanning) ligger høyere på ønskelisten til bedrifter, mens behovet for bachelor/master utdanning synker. Dette er stort sett kun en behov for bedrifter med 250+ ansatte. halvparten av bedriftene etterspør håndtverksyrker, en fjerdedel ingeniørutdanning. 

Kompetansebarometeret er et godt verktøy for alle som jobber med utdanning og generelt for å se hva arbeidslivet har behov for i årene som kommer - sjekk det gjerne ut her 

Link til kompetansebarometeret for 2020