NHO sin regionale årskonferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

NHO sin regionale årskonferanse

NHO Vestfold og Telemark hadde Uro som tema på sin regionale årskonferanse på Farris Bad fredag 20. januar. I et variert program var det kanskje perspektivene fra Nato v/ Admiral Louise Dedichen, Militærmisjonen i Brussel og tidligere Russland utsending Hans-Wilhelm Steinfeldt som gjorde sterkest inntrykk.

Regiondirektør Kristin Saga åpnet konferansen med at det var uro på mange områder i samfunnet og ikke minst ute i Europa. Til tross for at konferansen ble preget av mange dystre spådommer så var det også optimisme å spore.

Ikke minst så fikk vi høre det fra tre studenter (bildet på toppen) som hadde hatt et prosjekt for Skagerak Energi. Emma Pedersen, Einar Dahl og Amanda Woie hadde laget en tverrfaglig rapport for Skagerak hvor bærekraft var et viktig tema. Det er tredje året at Skagerak lar studenter sette et søkelys på hvordan de mener Skagerak kan innrette seg for både å bli mer moderne og ikke minst mer bærekraftige. En av studentene hadde også fått en trainee stilling etter at prosjektet var avsluttet.

Leder for Visit Telemark Anne Hege Svartdal tegnet et optimistisk bilde for Telemark og Vestfold og mente at det var et stort potensieale for videre vekst.

Frerik Bakke styreleder NHO.jpg

Styreleder i NHO Vestfold og Telemark Lars Fredrik Bakke fra Wood group Norway AS var klar i sine krav til myndightene. Han pekte på at industrien må settes i stand til å overleve og at vi setter oss i førersete for framtidens grønne industri. Han var også opptatt av at industrien må sikres kraft og nett med en tilstrekkelig hastighet, og at det fjernes byråkratiske hindringer. Avslutningsvis siterte han Charles Darwin som engang sa "Is not the strongest of species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change." 

Louise admiral til Nato i Brussel.jpg

Admiral Louise Dedichen tegnet et bilde av alvoret i Ukraina og at vi aldri har vært nærmere en krig siden 2. verdenskrig. Hun beskrev en brutal krig hvor russerne begikk grusomme handlinger både mot Ukrainerne og sine egne soldater. Hun pekte også på at Norge var et av 3 land som ikke hadde nådd målet om 2 % av BNP til forsvaret. Foreløpig ligger vi bare på 1,43 %. Den største utfordringen er at vi har ikke noen plan for hvordan vi skal nå 2 % målet.

Hans Wilhem Steinfeldt 2.jpg

Dagens siste taler Stein Wilhelm Steinfeldt tok et kraftfullt oppgjør med Putin og hans forsøk på historieforfalskning om angrepet på Ukraina. Han viste blant annet til den hjelpen russerne fikk fra vesten under 2. verdenskrig.

I slaget ved Stalingrad manglet de både våpen og forsyninger. Takket være en norsk jernbaneingeniør ved navn Ole-Didrik Lærum fra Voss ble det bygd vei og jernbane fra Teheran til Russland slik at man fikk våpen. På det meste gikk det en lastebil hvert 20. sekund parallellt med jernbanen med våpen til russerne. Gjennomsnittlig levetid for en russisk soldat i det slaget var 24 timer.

Det er ikke så mange av dagens unge som husker hvor nær verden var en atomkrig i september 1983. Det var bare en russer ved navn Petrov som hindret at Kreml trykket på atomknappen og startet en krig som kunne ha utslettet hele jorden. Årsaken var gammelt russisk utstyr som trodde at USA hadde sendt 5 atomraketter mot Moskva. Dette viste seg senere å være en feiltolkning,  og takket være nevnte Petrov som mente at man ikke skulle starte en verdenskrig med atomvåpen ble det stoppet.

Hittil er 18000 russere drept i krigen mot Ukraina i følge offisielle tall. Hadde ikke Putin hatt atomvåpen ville han ha blitt grisebanket for lenge siden er Steinfeldt sin påstand. Han mente det norske folk måtte slutte å være så navlebeskuende og skjønne hvilken fare vi står ovenfor. Da er strømprisen det minste problemet vi står overfor.

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no