Møte om kompetansebehovet i vår region

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Møte om kompetansebehovet i vår region

Forrige uke var deler av regionkontoret på møte med Fylkeskommunen og mange andre aktører i næringslivet for å diskutere kompetansebehovet vi har i vår region

Forrige uke invitererte Vestfold og Telemark Fylkeskommune LO, NHO, NAV, kommunene og mange andre aktører i vårt næringsliv for å diskutere kompetansebehovet i vår region. Vi ble presentert med mye kunnskap om både kompetansebehovet vår region mangler, hvordan det står til med arbeidsledigheten, antallet jobbsøkere og hvilke jobber disse individene er på jakt etter.

Det er en spennende og krevende jobb å skulle matche behovet for kompetanse med arbeidskraften som allerede eksisterer i vår region, Vi ser at det stadig er behov for fagutdannende - dette har jo vi i LO synliggjort ved flere anledninger. Fagskolen fikk også snakke litt om sin vitkige rolle i utdanningssystemet og at de kan være med på å løse mange av de etterspørslene som arbeidslivet har - vi må igjen sette fokus på hvor viktig det er å løfte etter- og videreutdanning for fagarbeidere, også sett opp mot det grønne skiftet hvor vi vil trenge mange kloke hoder og dyktige hender i tiden som kommer. Vi i LO er også en aktiv pådriver for å styrke synligheten av BIO-milder (midler til bedriftsintern opplæring) og mener også at dette er en gullgruve for det Norske arbeidslivet, at det satses på de ansatte som allerede er i jobb i tillegg til å rekkrutere nye. 

Vi ønsket også å sette fokus på noen utfordringer i vårt utdanningssystem. Vi ønsker, som mange andre, å synliggjøre bredden som finne i mange av utdanningene våre, samt å belyse viktigheten av å tenke annerledes når det kommer til det fireårige løpet. Mange som faller utenfor arbeidslivet og som på sikt kan ende opp utenfor i lang tid kunne vært i utdanning og bidratt videre i arbeidslivet om vi tilrettelegger for alternative utdanningsløp tidligere. I dag er det mye tilrettelegging som gjøres, men disse tiltakene blir ofte satt inn for sent. Tidlig innsats og tilrettelegging vil på sikt spare samfunnet for mange penger og vil sørge for at flere er med på å bidra til verdiskapning gjennom arbeid om flere av de som står på utsiden i dag slipper inn.

Det ble også snakket en del om de som kommer til Norge som enten flyktninger, arbeidsinnvandrere eller av andre grunner blir bosatt her. Hvordan skal vi sørge for at flest mulig av disse menneskene får plass i det norske arbeidslivet og bidratt til verdiskapning. Fra Tankesmien Agenda kom Sylo Taraku og holdt et engasjerende foredrag som sine reise som flyktning til Norge, hvordan han ble oppfordret til å ta utdanning og sitt møte med det norske arbeidslivet. Han gjentok ved flere anledninger at det er viktig å kunne delta i arbeidslivet både for å lære språk, særnorske vaner og holdninger, hvordan det å kunne bidra i samfunnet skaper egenverdi og er en indre motivator for de som har stått utenfor. Vi i LO er selvfølgelig helt enige med dette og ønsker at så mange som mulig kan komme inn i det norske arbeidslivet.

Jobben med å finne en god løsning for missmatchen mellom kompetansebehov og arbeidsledighet er ikke løst på ett møte, men vi er heldige i vår region som har gode krefter som spiller på lag og hvor både fylket, partene i arbeidslivet og næringslivet er enige om at sammen skal vi finne de gode løsningene!

Les mer om arbeidet som gjøres her: Vestfold og Telemark fylkeskommune - Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark (vtfk.no)