Mangfoldsprisen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO bidrar i Mangfoldprisen 2022

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet

LO Vestfold og Telemark deltar i juryen som skal være med å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre.

Det skal utdeles regionale priser på to virksomhetsnivåer, én for små virksomheter og én for mellomstore og store og virksomheter, fordelt på tre regioner:

Region 1: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal
Region 2: Vestland, Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark
Region 3: Innlandet, Viken og Oslo
Det skal kåres to vinnere (én fra små, og én fra mellomstore og store virksomheter) i hver region, i alt seks regionale vinnere. De regionale prisene deles ut høsten 2022. De regionale vinnerne vil så gå videre i konkurransen om å vinne de nasjonale prisene.

Regionale juryer skal stå for utvelgelsen av de regionale vinnerne. Juryene består hovedsakelig av representanter fra fylkeskommunene, partene i arbeidslivet, representanter fra næringsråd/ næringsforening samt relevante lokale aktører.

LO stiller opp i juryen fordi vi mener det er utrolig vikitg at arbeidslivet er mangfoldig, slik at alle som vil og kan jobbe, føler seg inkludert på arbeidsplassen og kan bidra i samfunnet. 

Vi syntes også det er vikitg å heie på bedrifer og organisasjoner som jobber aktivt med å skape en mangfoldig arbeidplass. Det er inspirerende for andre og en vikitg oppgave!