LOs utdanningsfond - nye muligheter for å søke

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs utdanningsfond - nye muligheter for å søke

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år. Og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter & 3,5 i opplæringsloven.

Fondet yter støtte til

a) Helårsstudium (2 semester)

Stipendets størrelse: Inntil kr. 13.500,- pr. studieår.

Søknadsfrist for studieåret 2021/2022:  Åpen frist

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a)

Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil  kr. 10.500,- pr. skoleår.

Kortere kurs :  Inntil kr. 4.000,- pr. studieår

AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler  kr. 10.500,- pr.skoleår.                          

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Søknader kan sendes fortløpende og blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs regionskontorer eller fagforbundet ditt.