LOs sommerpatrulje i Vestfold fant flere lovbrudd enn de siste tre åra!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs sommerpatrulje i Vestfold fant flere lovbrudd enn de siste tre åra!

LOs sommerpatrulje patruljerte Vestfold rundt 26. – 30. juni og fant flere lovbrudd i år enn de siste tre åra.

Totalt ble det avlagt 432 besøk av arbeidsplasser fordelt på de fem dagene i Vestfold. 232 steder ble det gjennomført intervjuer, og her ble det avdekket brudd ved 130 av de gjennomførte besøkene, tilsvarende 56% av gjennomførte intervjuer. Dette er høyere enn 2020 (55,4%), 2021 (48,5%) og 2022 (51,2%). Gjennomsnittlig antall brudd per besøk med brudd er 1,9.

«Vi ser svært alvorlig på at det er flere ungdom i sommerjobb som opplever at arbeidsmiljøloven brytes» sier Eivind Yrjan Stamnes, faglig ungdomssekretær i LO Vestfold og Telemark.

Bruddene varierer i alvorlighetsgrad og tallen er ikke ukjent fra tidligere gjennomførte patruljer. Mengden ulovlig kameraovervåking er overraskende høyt, og er den eneste parameteren som skiller seg vesentlig ut fra tidligere år (8,9% i 2022, 9,7% i 2021 og 13,3%).

«Ungdom opplever i større grad å bli ulovlig overvåket på jobben sin. Det er kjempealvorlig og veldig ulovlig» fortsetter Stamnes.

LOs sommerpatrulje har siden 1985 reist land og strand rundt for å sjekke om ungdom i sommerjobb har det bra på jobben. Hensikten er å informere ungdommer om pliktene og rettighetene i arbeidslivet, organisere flere ungdommer i en fagforening, og hjelpe ungdommer som har utfordringer i jobben sin.

30 frivillige deltok på LOs sommerpatrulje i Vestfold, og Stamnes er fornøyd med årets patrulje.

«Jeg er veldig glad for alle de fine ungdommene på sommerjobb vi har fått prata med i år. De aller fleste har det bra på jobb, og sånn vil vi det skal være. Så må vi bare sørge for at loven også følges, og der har vi en vei å gå» avslutter Stamnes.

Lovbruddene LOs sommerpatrulje fant i Vestfold:

6,0 % - Har ikke arbeidskontrakt eller den er ulovlig
13,4 % - Får ikke tilstrekkelig opplæring
24,1 % - Har ikke fått informasjon om hvem som er verneombud
5,2 % - Jobber ulovlig overtid
3,9 % - Ulovlig verneombud i bedriften - en leder
0,9 % - Jobber for mange timer ifht. alder
6,9 % - Får ikke overtidstillegg
12,9 % - Får ikke vaktlister i tide
17,7 % - Det er kameraovervåking, men ikke informert
3,4 % - Får ikke lønnsslipp
0,0 % - Overtidsprosent under 40
11,2 % - Har for lite eller ikke pause
0,9 % - Får ikke feriepenger
9,5 % - Ulovlig overtid, overtidstillegg eller overtidsprosent

Kontakt

Eivind Yrjan Stamnes

Faglig ungdomssekretær

Telefon: 412 31 941

E-post: eys@lo.no