LOs representantskap har vedtatt lønnskrav 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs representantskap har vedtatt lønnskrav for 2022

Mimmi Kvisvik er forbundsleder i FO og bosatt på Notodden. Hun talte varmt for at LO er og skal være den viktigste forkjemperen for likelønn i Norge. Og et enstemmig representantskap vedtok at normen som settes i frontfaget skal gjelde alle. Frontfagsmodellen er med på å sikre likelønn.

I den vedtatte tariffpolitiske uttalelsen står det: "Når andre forhandlingsområder forholder seg til frontfagsrammen over tid, får de også del i frontfagets produktivitets- og lønnsvekst." Alle LOforbundene stiller seg bak dette.

AFP er også et viktig tema i uttalelsen og et punkt som mange berørte i debatte. En ny AFP må avtales i inneværende stortingsperiode.

Uttalelsen fremmer krav til den økonomiske politikken. Fagbevegelsens mål er rettferdig økonomisk vekst og like muligheter for alle. Men det på skje uten at jordas ressurser utarmes. Det grønne skiftet vil påvikre måten vi jobber på dramatisk, uavhengig av bransje og yrke.

Hovedkravet for lønn er økt kjøpekraft gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser.

Det vedtatte tariffpolitiske uttalelsen kan leses i sin helhet her.

Erina Bryn Kjær var delegat for LO Vestfold og Telemark.