LO Vestfold og Telemark støtter streiken!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO Vestfold og Telemark støtter streiken!

Fagforbundet og FO har i to uker streiket for kravet om lik lønn for likt arbeid. I vår region streiker 8 medlemmer i Eplehagen barnehage i Porsgrunn. Streik er et lovlig virkemiddel som er siste utvei i en forhandling. NHObedriftene betaler sine ansatte opptil 150 000 kr mindre enn lignende arbeidsgivere gjør og i tillegg en dårligere pensjonsavtale. Dette er uakseptabelt og LO støtter sine medlemmer i streiken så lenge det er nødvendig.

Bakgrunnen for konflikten er at Fagforbundets og FOs medlemmer har sakket etter lønnsmessig de siste årene. Kravet om et tilsvarende løft som sykepleierne fikk i 2019 ble blankt avvist. Dermed var det ikke grunnlag for videre mekling.

Det er ikke akseptabelt at LO-medlemmer skal tape lønnsmessig sammenlignet med andre arbeidstakere med tilsvarende utdanning og erfaring.

Konflikten står mellom partene i tariffavtalen NHO 453 som omfatter en rekke ulike virksomheter. Det er behandlingsinstitusjoner innen rus og psykiatri, barnevern, pleie og omsorgsinstitusjoner som private sykehjem, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, Blindeforbundet og Kirkens Bymisjon samt åtte barnehager.

Forhandlingsutvalget i Fagforbundet og FO har hele tida en åpen dør til videre mekling. Vi krever at NHO opptrer som en ansvarlig arbeidsgiverorganisasjon og innkaller partene til videre forhandlinger med et anstendig resultat.

Vedtatt i LO Vestfold og Telemarks regionråd 22. januar 2021.