LO stiller sterkt på landsmøte til Ap

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO stiller sterkt på landsmøte til Ap

LO er godt representert på Landsmøte til Arbeiderpartiet fra region Vestfold og Telemark. På landsmøte som starter torsdag 15. april er det er det hele 7 delegater som enten har sitt daglige virke i fagbevegelsen eller er tillitsvalgte.

Olag Skau Fagforbundet og Hilde Elgsem Andersen Fellesforbundet er tillitsvalgte i sine forbund. Trine Allmenning er ansatt i Fellesforbundet og Arild Theimann er ansatt i Industri og Energi. Fra LO kontoret i regionen møter både leder Irene B. Haukedal og nestleder Harald Olsen. Som ikke det er nok er også tidligere ungdomssekretær Roar Howlid delegat fra fylket.

I dette sterke teamet fra LO er det to som får anledning til å ta ordet i debattene. Hilde Elgsem Andersen skal prate om arbeidsliv og Olaug Skau om faglig politisk samarbeid.

I forslag til nytt partiprogram er det bred enighet om arbeidslivspolitikken. Her er det en rekke forslag som direkte vil bedre arbeidsforholdene for folk flest.

 • Fjerne adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljølovens §14-9 F.
 • Begrense innleie slik at det kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.
 • Styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må bevise at det er behov for deltidsstilling.
 • Doble fagforeningsfradraget.
 • Sørge for at partene i arbeidslivet er representert i alle relevante regjeringsutvalg.
 • Stimulere til økt organisasjonsgrad blant både arbeidstakerne og arbeidsgiverne, blant annet ved å gi virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett,
  ytterligere unntak og rettigheter som ved innleie.
 • Utarbeide nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser for åsikre et seriøst arbeidsliv, der det blant annet stilles krav om tariffavtale.
 • Styrke Arbeidstilsynet og samarbeidet mellom de viktigste etatene på området, ved å gi økte ressurser og myndighet til å ta beslag i verdier på stedet ved avdekking av regelbrudd, skjerpe strafferammene for
  arbeidslivskriminalitet og oppheve taushetsplikten offentlige etater imellom.
 • Etablere flere sentre mot arbeidslivskriminalitet (A-krim) og støtte lokale initiativ for et seriøst arbeidsliv.
 • Utvide straffeloven til å gjelde lønnstyveri og øke strafferammen for grove brudd på arbeidslivsregler, slik at de er på linje med strafferammen for annen organisert kriminalitet.
 • Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie.

Dette er noen få utdrag fra alle de gode forslagene for å bedre vilkårene for arbeidsfolk flest. Dersom dette programmet blir vedtatt vil Arbeiderpartiet ha den den beste arbeidslivspolitikken for LO medlemmer som de noen gang har hatt.