LO sier JA til dobbeltspor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO sier JA til dobbeltspor

LO Vestfold og Telemark gir ikke opp planene om dobbeltspor. Vi står på våre opprinnelige vedtak sier LO sin regionnestleder i Vestfold og Telemark Harald Olsen. LO mener at det må settes av penger i statsbudsjettet til videre planlegging av dobbeltsporet. Under kan dere lese uttalelsen som er sendt media.

LO sier nei til skroting av dobbeltspor til Larvik

LO Vestfold og Telemark reagerer kraftig på at regjeringen åpner for å skrote planene om ny jernbanestasjon og dobbeltspor til Larvik.  Statsråden påstår at stasjonen ikke trengs for å nå målet om to tog i timen til Skien.

Det var torsdag 16. juni at Samferdselsdepartementet gjorde kjent at de har sendt et brev til Jernbanedirektoratet. I forbindelse med at Nasjonal Transportplan skal revideres mot slutten av stortingsperioden, har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) bedt Jernbanedirektoratet foreslå konsepter for et bedre togtilbud på InterCity-strekningene. I dette brevet får direktoratet beskjed om å ta utgangspunkt i at det skal gå fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg, og to tog i timen videre ned mot Sandefjord, Larvik og Skien. To tog i timen skal det også gå til Fredrikstad og Hamar, mens det skal gå ett til to tog i timen videre til Halden og Lillehammer.

«Som grunnlag for videre utredning legges dagens stasjonsløsning i Larvik til grunn på Vestfoldbanen ettersom dette er tilstrekkelig for å oppnå ønsket togtilbud med 2 tog i timen til Skien,» heter det i brevet.

LO Vestfold og Telemark mener at flere utredninger har vist at det ikke er mulig å få til to tog i timen med dagens stasjon i Larvik og uten å bygge dobbeltsporet.

Det vil heller ikke være mulig å gjennomføre mere gods på bane dersom man ikke bygger dobbeltspor.

Det er ingen grunn til å stanse eller forsinke utredninger og planlegging. Midlene til planlegging må komme nå, dette er en viktig sak og vi må kunne forvente at politikerne står ved løftene de har gitt.

Ambisjonene om vekst forutsetter at arbeidstakere og kompetanse har enkle kommunikasjonsmuligheter inn og ut av fylket, og mellom våre byer. Jernbane er fremtidsrettet satsing, en helt nødvendig integrert kollektivløsning som gir muligheter for veksten vi ikke bare ønsker, men også oppfatter at nasjonale myndigheter er opptatt av. Dette vil dempe verdiskapingen og hindre nødvendig og ønsket vekst, det er vesentlig for bedriftenes muligheter til å skape flere arbeidsplasser at banen kommer på plass.

Ved alle valg de siste tiårene har lokale og regionale partier hatt jernbanen som en av de viktigste sakene. Det hadde partiene også ved stortingsvalget i 2021 og fylkestingsvalget i 2019. Kandidater til stortinget har gang på gang lovet alle oss i Vestfold og Telemark en ny og moderne jernbaneløsning, en løsning som sikrer to tog i timen til Oslo og to tog i timen til Skien. For Grenland vil det være særlig viktig at løftene holdes. For å få dette til må de ha muligheten til å pendle. Det samme gjelder alle som bor, eller vil bosette seg, her og pendle til andre byer i vår region.

Uavhengig av regjeringsalternativ har løftene vært de samme, jernbanen til Skien skulle bygges ut for å håndtere to tog i timen til og fra Skien. Vi i LO Vestfold og Telemark oppfordrer regjeringen til å stå sammen med oss for å realisere planene for en effektiv jernbane til Skien. Det betyr at planleggingen må fortsette og at det må bevilges penger slik at det er mulig.

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no