LO krever ny regjering!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO krever ny regjering!

LO vil ha en regjering som jobber med oss, og ikke mot oss. Vi vil ha en regjering som tar de 200 000 arbeidsledige på alvor. En regjering som støtter opp om trepartssamarbeidet, og som trygger seriøse og organiserte aktører ved å jobbe hardt mot at de useriøse skal få spillerom.

LO har stått i bresjen for modellene som sørger for et mer seriøst arbeidsliv i mange kommuner og fylker. Det er i all hovedsak sammen med de rødgrønne partiene som har flertallet der at vi har fått til dette. Disse modellene har fungert som en oppdemming mot sosial dumping, som brer om seg i stadig flere områder av norsk arbeidsliv. Grovt press på lønns- og arbeidsvilkår, ofte gjennom innleie, skjer overalt snart, på byggeplasser, i sjøfart, luftfart, industri, landbruk, bearbeiding av fisk, helse og omsorg, på hoteller og i utelivet. Oppfinnsomheten hos de useriøse er stor. Modellene for et mer seriøst arbeidsliv lokalt i kommunene har utvilsomt også vært en motvekt til regjeringens manglende innsats mot dette uvesenet. Selvsagt skal vi bidra til å finne det beste i hver modell, og skape en nasjonal utgave som virkelig kan utgjøre en forskjell.

I en lang rekke saker som er viktige for arbeidsfolk og fagbevegelse, stritter høyreregjeringen enten imot eller så sleper de beina etter seg. Rett til dagpenger, rett til feriepenger på dagpenger og pensjon fra første krone er eksempler på saker der LO ikke får støtte fra regjeringa. Det hadde vært fint å ha en regjering som ikke sier høyt og tydelig at den anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet. Da har man virkelig ikke forstått fordelene av den norske suksessmodellen for hele samfunnet.

LO er godt i gang med utfordringen med å øke organisasjonsgraden i bransjer med lav organisasjonsgrad. Vi har jobbet tungt inn mot særlig servicesektoren, byggebransjen og overfor arbeidstakere med løs tilknytning til arbeidslivet. Dette gir resultater, og vi har fått mange nye medlemmer det siste året. Koronakrisen har fått enda flere til å se verdien av å være med i et sterkt fellesskap.

Gjennom sju år har regjeringen gjennomført en lang rekke usosiale kutt som rammer vanlige arbeidstakere, og som særlig rammer de som sitter nederst ved bordet hardt. Samtidig har de aller rikeste her i landet fått milliarder i skattekutt.

LO vil ha en regjering som ikke godtar at det blir stadig større forskjeller mellom folk.

Vedtatt på regionkonferansen 5. mars 2021