Leverandørseminar i Medbyggerne

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Leverandørseminar i Porsgrunn

Medbyggerne holdt leverandørseminar for entreprenører og byggmestere i Porsgrunn på Ælvespeilet onsdag 30. mars. Her stilte alle ordførerne i Grenland opp og fortalte om skiens modellen som de har valgt som sin modell for å sikre et seriøst arbeidsliv.

Det var den første fysiske konferansen på 2 år så det var en spent gjeng som møttes i Ælvespeilet. Regiondiretør og nestleder i Medbyggerne Kristin Saga fortalte historien til Medbyggerne og hvordan det var blitt til med utgangspunkt i Stat-Næringslivs samarbeidet i gamle Vestfold.

Leder Harald Olsen  LO og nestleder Kristin Saga NHO i styringsgruppen for Medbyggerne

Siden har prosjektet blitt utvidet til Telemark og samtlige kommuner i det nye fylket har seriøsitetsbestemmelser. Det som er utfordringen er at de færreste kommuner følger bestemmelsene opp i praksis. Horten, Skien og Porsgrunn har nå egne ansatte som følger opp kommunes byggeprosjekter.

Byggebransjen har en total omsetning på 150 milliarder kroner og det betyr store tapte skatteinntekter for samfunnet når noen jobber svart. Det kan også føre til at dine barn ikke får lærlingplass dersom de useriøse vinner over de seriøse bedriftene. 

Spesialrådgiver Sven Egil Kristoffersen fra Skien kommune fortalte hvordan de praktiserer Skien- modellen i kommunen. Modellen er innført i alle kontrakter for bygge- og anleggsprosjektet samt rammeavtaler for arbeidslivet. De utfører egne kontroller på byggeplassene og sjekker lønns- og arbeidsvilkår. Skiensmodellen er under revidering og skal være ferdig i løpet av våren.

Den nye Skiensmodellen vil inneholde krav om fast ansatte og maks 20 % innleid arbeidskraft, et ledd i kontraktskjede og to ledd i entpresiser. Krav om minium 10% lærlinger og dekning av reise, kost og losji for alle ansatte.

Sven Egil Kristoffersen Skien Kommune

Advokat Øystein Seljeflot fra EBA gikk igjennom hvordan man skulle rigge en god anskaffelsesprosess. Målet er hva gir mest for pengene og de beste løsningene. Klimakravene må være kunnskapsbaserte og ikke følelsesstyrt.

Advokat Øystein Seljeflot

Advokat Øystein Seljeflot EBA

Joakim Brandhaug fra Skien kommune som leder Hvite Bygg gruppa i Medbyggerne fortalte om den nye appen som er under utvikling for kontroll på byggeplassene.

Den viktige jobben framover er å få flere kommuner til å følge opp egne seriøsitetsbestemmelser og i størst mulig grad samordne slik at det er mest mulig like regler i alle kommuner i fylket ved anbud.

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no