Ledermøte i Bondelaget

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bidragsyterne til verdiskapningsrapporten til AGRI

Ledermøte i Vestfold og Telemark Bondelag

LO Vestfold og Telemark deltok på ledermøte i Vestfold og Telemark Bondelag i Skien 12. november. Der presenterte Agri analyse en rapport om landbruket i fylket og hvilke verdier den representerer. LO har sammen med en rekke andre organisasjoner og etater bidratt til at rapporten ble laget.

LO vestfold og Telemark har for tredje gang vært med på å sponse en rapport som Agri analyse utarbeider for Vestfold og Telemark Bondelag. Rapporten viser hvilken verdiskapning landbruket i fylket bidrar med og gir et godt bilde av landbruket i den enkelte kommune.

Det er Agri analyse som lager disse rapportene ca hvert 4. år for å se hvordan utviklingen er. I år var det første gang at det ble laget en rapport for det nye fylket Vestfold og Telemark.

Chr. A. smedshaug fra Agri Analyse

Leder for prosjektet har vært Chr. A. Smedshaug fra Agri Analyse som la fram rapporten for ledermøte. Det var stor interesse i salen for rapporten og det kom mange spørsmål.

LO etterlyste om man kunne skrive noe om antall skader og utvikling på HMS i den neste rapporten. Fra nasjonale tall vet vi at landbruket er en av de næringene med høyest skadeomfang.

Slike rapporter som gir oss faktagrunnlag er enormt viktig for å kunne fatte riktige beslutninger om framtidens landbruk i vårt fylke.