Kurs for tillitsvalgte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Rett til fri til kurs for medlemmer og tillitsvalgte

En del tillitsvalgte og medlemmer er usikre på om de har krav på fri for å delta på kurs og samlinger i fagbevegelsens sin regi. Noen ganger blir man også nektet fri for å dra på slike arrangementer. Her kommer en liten klargjøring.

For å klargjøre hvilke bestemmelser som gjelder for dette tar vi utgangspunkt i Hovedavtalen LO/NHO (Men med likelydende ordlyd og tolkning i tilsvarende avtaler i andre sektorer).

 


Det fremgår i § 5-8 at "Tillitsvalgte på bedriften skal ikke nektes tjenestefri uten tvingende grunn når de innkalles til møter og forhandlinger av sin organisasjon, skal delta i fagkurs, faglig opplysningsvirksomhet, i faglige delegasjoner, eller nyttes som foreleser/kursleder i organisasjonens faglige kurs for tillitsvalgte."'

 

Her er begrepet "uten tvingende grunn" interessant. Ordet "Tvingende" må tolkes slik at arbeidsgiver ikke har noen andre alternativer tilgjengelig og at virksomheten får alvorlige problemer med driften om den tillitsvalgte blir borte.

 

En arbeidsgiver bør alltid være forberedt på at f.eks. sykefravær kan oppstå hos de ansatte, og må ha planer for å håndtere dette. En søknad om permisjon til kurs vil aldri være like "plutselig" som et sykefravær, og det sier seg selv at arbeidsgiver får betydelig lengre tid til å planlegge et kursfravær. Det må derfor være svært spesielle grunner for å nekte tillitsvalgte fri til å delta i faglige kurs.

 


I denne sammenheng er en betenkning rundt dette spørsmålet til Norsk Redaktørforening fra Henrik Munthe som er advokat i NHO ganske interessant å ta med seg, hvor han sier: "Som vi har sett har de tillitsvalgte krav på «nødvendig tid» til å utføre sine plikter. I tillegg har de krav på å delta på møter og forhandlinger de blir innkalt til av sin organisasjon. Kravet er nesten betingelsesløst, de kan nektes kun der det foreligger «tvingende grunn» til å pålegge dem å bli på jobben. Imidlertid kreves det at ledelsen blir forespurt og gir sitt samtykke, men muligheten til å nekte er altså liten."

 


Det er viktig at vi samarbeider med ledelsen og at vi noen ganger kanskje lar være å dra på kurs når arbeidsgiver har en god grunn for å ønske at du er på jobb. Samtidig er retten på din side i disse tilfellene, som beskrevet over, og derfor bør man noen ganger markere at det ikke er greit å bli nektet å dra på kurs – særlig i de tilfellene hvor arbeidsgiver svarer så sent at forbundet blir belastet kostnader ved dette.


Tillitsvalgte og verneombud trenger opplæring for å bli dyktiggjort i sine roller – vi må derfor som hovedregel ikke akseptere at arbeidsgiver nekter oss denne opplæringen. Ta det opp med forbundet ditt om du føler arbeidsgiver er «vanskelig» når det gjelder adgangen til slik permisjon.