Kraftløftet - Trepartssamarbeid om økt krafttilgang

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kraftløftet - Trepartssamarbeid om økt krafttilgang

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og viseadministrerende direktør i NHO Anniken Hauglie gjestet Industriuka og presenterte Kraftløftet. Olje- og energidepartementet, LO og NHO skal samarbeide om tiltak, mobilisering og nye grep som sikrer tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser for næringsliv og forbrukere i Norge, både på kort og lang sikt. LO og NHO skal arbeide både nasjonalt og regionalt med krafløftet.

LO og NHO skal i fellesskap jobbe med å utarbeide en strategi for hvordan næringslivet (kraftselskaper, utbyggere, industrien, kommunale selskaper) kan mobiliseres og settes i stand til å bygge ut mer fornybar kraft raskt. Partene presenterer sine anbefalinger til OED høsten 2023.

I samarbeid med sine regionale kontorer skal LO og NHO kartlegge industri og næringsliv sitt behov for ny kraft, legge til grunn konkrete ambisjoner for utvikling av energiområdet, og synliggjøre fordeler ved å investere i nye lokale kraftprosjekter, med utgangspunkt i Energikommisjonens arbeid.

Kraftbehov som følger av klimaomstilling og tiltak for å innfri Norges klimaforpliktelser, og hvilke prosjekter som må realiseres for å sikre dette skal tydliggjøres.

Det skal gis tydelige råd om konkrete rammebetingelser og insentiver som både bidrar til lønnsomhet og gir raskere prosesser og kortere ledetider i kraft- og nettutbyggingssaker.

Samtidig skal partene finne måter å bedre samarbeidet mellom konsesjonsmyndigheten, kommuner og fylkeskommuner, nettselskapene og industriaktører for å gi raskere nettilknytning. Og sikre god utnyttelse av partenes regionale krefter slik at en sikrer god lokal forståelse for behovet, og grunnlag for å mobilisere nye kraftprosjekter. God dialog med kommunene, blant annet gjennom KS og andre relevante aktører, blir avgjørende.

LO og NHO i Vestfold og Telemark vil delta aktivt i dette arbeidet.

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no