KONSEKVENSER AV FRITT BEHANDLINGSVALG

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Konsekvenser av fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg innebærer at pasienter med rett til helsehjelp kan velge hvor de vil behandles blant godkjente institusjoner (private eller offentlige sykehus) – på det offentliges regning. Samtidig ønsker dagens Høyre-regjering mer kjøp fra private gjennom anbud.

I Vestfold og Telemark er konsekvensene at sykehusene hadde kostnader på kr 27,6 millioner for Sykehuset i Vestfold og kr 49 millioner for sykehuset i Telemark til private tilbydere for 2020. Vitalis Helse i Kragerø er et privat rus- og psykiatri sykehus som mottar flest millioner direkte fra Sykehuset Telemark. Dette private sykehuset har nå fått alvorlig kritikk etter tilsyn fra Fylkesmannen. Helfo er varslet for å vurdere om sykehuset skal få beholde godkjenning og penger fra det offentlige. Slike tilstander må vi kvitte oss med. Norge trenger en ny regjering som forvalter spesialisthelsetjenesten på en forsvarlig måte og ikke driver butikk med mål om kun å tjene mest mulig penger til seg selv privat.

LO Vestfold og Telemark mener ordningen med fritt behandlingsvalg må avvikles. Vi mener at det må investeres penger og ressurser i den offentlig drevne spesialisthelsetjenesten. Sykehusene må få rammebetingelser og nødvendige fullmakter til å utvikle og drive tilgjengelige, helhetlige og gode helsetjenester for hele befolkningen.

LO deler ikke regjeringens tro på at svaret på redusert ventetid er konkurranseutsetting og mer bruk av private tilbydere. I hvert fall ikke om vi også ønsker at de som har de største behovene skal ha den korteste ventetiden. Fritt behandlingsvalg vil føre til dyrere og mindre effektiv drift av de offentlige sykehusene ved at deler av den elektive virksomheten overføres til private, mens ansvaret for akutte tjenester og kompliserte oppgaver blir igjen.

Vedtatt på regionkonferansen 5. mars 2021