Konferanse om bussbransjen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Konferanse om bussbransjen

LO stat i sammen med Norsk Jernbaneforbund og Fellesforbundet tok opp vilkårene for bussbransjen både når det gjaldt anbudsordninger og sikkerhet for sjåførene. Det var skremmende å høre at en frontkollisjon i 30 km medførte dødsfall for den ene sjåføren. Her må politikerne på banen for å bedre vilkårne og sikkerheten for sjåførerne.

LO organisasjonene som organiserer bussjåfører var samlet på Parkbiografen i Skien for å drøfte både arbeidsvilkår og sikkerhet for sjåførene.  Mange sjåfører må nå gå delte skift som medfører lange dager på over 12 timer hvor man bare får betalt for 7,5 timer. Det betyr at de kjører et skift på morgenen og et skift på ettermiddagen når det er mest passasjerer.

Disse skiftene medfører at mange unge vegrer seg for å velge yrket og som et eksempel var det ingen på transporlinja på Notodden som hadde valgt bussjåfør som retning. I tillegg er det mange sjåfører som er bekymret for sikkerheten i bussene, Det er gjort en del for passasjerene mens sjåførene er dårlig sikret og selv en front kollisjon i lav hastighet kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.

Noen av sjåførerne var også bekymret for tempoet i elektrifiseringen av bussene fordi de mente at kvaliteten på de nye bussene var for dårlig. I dag finnes det bare to kinesiske firmaer som produserer elektriske busser og de er ikke helt tilpasset norske kjøreforhold. Noen av bussene har lasteluka på feil side slik at man må stå ute i veien og laste og de har ikke toaletter på de bussene som går på de regionale strekningene.

Selskapene skylder på EØS regelverket at man ikke får stilt strengere krav til sikkerhet fordi det kan rammes av konkurransereglene. Her mente lokalpolitiker i Skien Knut Einar Aas at man måtte tørre å utfordre regelverket. Han har jobbet i brannvesenet og de fikk gjennomslag for bedre brannbiler grunnet i sikkerhet for sjåførene.

I debatten mellom arbeidsgivere, sjåfører, politiker og fylkeskommunen som eier i vårt fylke var det stor enighet om at noe må gjøres. Men noe av utfordringen er at regelverket er med på å hindre at man kan velge de beste løsningene til enhver tid. En annen utfordring er selvsagt at passasjertrafikken gjør det vanskelig å unngå delte skift, selv om ingen ønsket det. Her ble det pekt på at man kanskje kunne løse dette med oppdragskjøring midt på dagen.

Det var kun Tobias Dreveland Lund fra Rødt av stortingspolitikerne som hadde anledning til å på møte og han lovet å ta med seg de ulike problemstillingen tilbake til stortinget selv om han ikke sitter i den rette komiteen.

Det er ikke tvil om at noe må skje slik at vi ikke en dag mangler sjåfører og kollektivtilbudene stopper opp. Her må det sees både på arbiedstidsordninger, anbud og sikkerhet for sjåførene. Vi har mistet mye av den yrkesstoltheten vi hadde sa en av sjåførene som hadde været lenge i bransjen.

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no