Kompetansepilot i øvre Telemark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kompetansepilot i øvre Telemark

Prosjektet «Kompetansepilot» omfatter 9 kommuner i øvre del av Telemark. Dette er et prosjekt i fylkeskommunen hvor man samarbeider både med partene i arbeidslivet og kommunene i øvre del av Telemark. Det er utviklet egne nettsider hvor man kan gå inn å finne kompetanseheving, karriereveiledning eller jobbmuligheter.

Telemarksforskning har på oppdrag fra fylkeskommunen foretatt en kompetansekartlegging i bygg og anlegg og reiseliv i ni kommuner i Vestfold og Telemark. 

Dette er siste året til prosjektet Kompetansepilot. Aktivitetene i prosjektet skal i 2023 lede frem til å teste ut kompetansepilot på målgruppen og evaluere prosjektet. 

 • Teste konkrete tiltak rettet mot bedrifter og kunnskapsleverandører, med mål om styrket og framtidsrettet tilbud og kompetanseutvikling for ansatte i bedrifter
 • Bruke og utvikle aktuelle og etablerte lokale pådrivere (motorer), tilbydere (meglere) og møteplasser for å fremme rekruttering, rett kompetanse og kompetanseutvikling
 • Evaluering og rapportering på prosjektet

Telemarksforsknings anbefaling for videre oppfølging av prosjektet er:

 • Behov for å synliggjøre og samle informasjon om kompetansehevingstilbudet
 • Se på mulighetene for forsterkede økonomiske støtteordninger til kompetanseheving og synliggjøring/forenkle søknadsprosesser for eksisterende støtteordninger
 • Tett kontakt mellom skoler og bedrifter
 • Kartlegge tilbydere og se på mulighetene for å tilpasse form og innhold på kompetansehevings- og videreutdanningstilbud
 • Behov for å mobilisere etterspørselssiden
 • Kopling mellom Nettverk for verdiskaping og kompetanse og operative arbeidet lokalt
   

Fylkeskommunen ønsker å kunne delta på møter (både i kommunen og næringsforeninger etc.) hvor kompetanse er på sakslisten og vi kan være en samarbeidspartner. Vi vil gjerne møte bedrifter og ha en dialog med dem om behovet for kompetanse og hvilke muligheter som finnes, bl.a. fortelle om alternative veger for ansatte til å få formell kompetanse mens en er i arbeid, muligheter til å få etablert lokale kurs/utdanningstilbud, mm.

Fyresdal Næringshage og Telemark Næringshage( KOMTELE) skal nå videre bygge på funn beskrevet i rapporten fra Telemarksforsking, og at de skal konkretisere tiltak og teste ut i praksis.

Prosjektet har en egen nettside som du finner her

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no