Jernbaneforum 2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Konferansier Aslak Bonde med politikerne fra venstre Jone Blikra Ap, Morten Stordalen, FrP, Mona Fagerås, SV og Ola Elverstuen, V

Jernbaneforum 2023

Jernbaneforum hadde i år et 20 års jubileum. Vi vil legge til rette for mer gods på bane, sa statssekretær Cecilie Knibe Kroglund da hun startet konferanse. Knut Sletta fra Jernbanedirektoratet fortalte om bedringer i togtilbudet. Det må komme fordi punktligheten i 2022 er lavere enn i 2021, og det er ikke godt nok.  Medlem av transportkomiteen på Storinget Jone Blikra (Ap) er opptatt av å få mest mulig ut av pengene og av etterslepet på vedlikehold, og sier at alle i komiteen arbeider for å få penger til sektoren.

Det var stor spenning knyttet til den årlige Jernbaneforum konferansen i kongresssenteret i Oslo på tirsdag 7. mars. 

Programmet var delt i fem hovedtemaer:

  1. Hva er nytt siden sist
  2. Geopolitiske endringer - Jernbanens betydning
  3. Mer gods fra vei til bane - hvordan lykkes
  4. Jernbanens betydning for regional utvikling
  5. Bedre driftsstabilitet og bedre kundeopplevelser ved forsinkelser og innstilling

Håkon Warø fra Forsvarets Oprerative Hovedkvarter viste jernbanens betydning ved et eventuelt krigsutbrudd. dette har særlig blitt mer aktuelt etter at krigen i Ukraina startet. Jernbanen er helt avgjørende for både frakte militært utstyr og mannskap inn i krigssoner men også for å frakte sivile ut av krigssoner. Mye av det nye materiellet er for tungt å frakte på vei og da er toget den beste løsningen.

John Strand fra ASKO - bærekraftig og klimanøytral er en ambisjon for ASKO - nullutslipp for transport. Asko har store ambisjoner om å være utslippsfrie innen 2026. I dag er 100 av 700 lastebiler i ASKO elektriske. Han mente at med å ha elektriske lastebiler i hver ende av godstransporten med tog ville føre til en utslippsfri transport.

CargoNet erstatter 1310 lastebiler  på veien hver dag med sin transport av gods på bane. Utfordringen er at kapasiteten på enkelte strekninger er sprengt allerede i dag mellom nord og sør. Gods på bane er 8 ganger mer energieffektivt enn veitransport. I tillegg reduserer du ulykker og dødsfall på vei betraktelig. 

En av de viktigste tiltakene for å bedre kapasiteten både for gods og passasjertrafikk er å bygge rikstunnellen i Oslo. Men det er en så stor investering at det ligger langt fram i tid. 

Alle var enige om at det er bra for klima med fler elektriske lastebiler men for å redusere antallet alvorlige ulykker må mere av godstransporten over på jernbane.

Jernbanen har også stor betydning for regional utvikling. Det betyr at det må bygges flere boliger i tilknytning til stasjonene i stedet for store parkeringsplasser. Ordfører i Nordre Follo viste til hvor stor betydning Follobanen hadde for befolkningsveksten og utbyggingen i deres kommune.

Jernbanen samler, veien sprer sa Bernt Sverre Mehammer i selskapet It' Tomorrow. Vi tar ikke hensyn til areal-inngrep og utslipp når vi velger hvilken type transport vi satser på. Atlanta og Barcelona har ca like stor befolkning, og Atlantas arealinngrep og utslipp er nesten ti ganger så høyt - bil-basert kontra kollektiv-basert stedsutvikling.

Mehammer lanserte også ideen om å samle alle direktorater som jobber med transport i et nytt Mobilitetsdirektorat for å få en mer helhetlig håndtering.

Det hjelper ikke bare å tilby nye rutetilbud om togene ikke går til tida sa Jernbanedirektoratet. Punkligheten er nå dårligere enn noen gang og det skyldes mange ting. Noe er gammelt materiell, manglende vedlikehold og ikke minst kapasitetsproblemer i Oslo hvor det trengs en ny tunnell. 

Konferansen ble avsluttet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som selvsagt ikke kunne røpe noe fra de pågående statsbudsjett forhandlingene. Men hadde kunne kvittere ut at de har stanset videre oppslitting av jernbanen og er i ferd med å samle flere under statlig styring igjen. Vy tildeles togtilbudet for hele Østlandet. De hadde det beste tilbudet.

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no