IA avtale forlenges med to år

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

IA avtale forlenges med to år

Det var en fornøyd gjeng i Arbeidslivsrådet for Vestfold og Telemark da det ble kjent at IA avtalen forlenges med 2 år. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

– LO er glad for forlengelsen og det er bra at IA-avtalen får virke i to år til, sier nestleder i LO Steinar Krogstad.

Han forteller at det er enighet i at det må jobbes for å revitalisere det lokale IA-arbeidet ute på arbeidsplassene, og det skal partene i gang med nå. 

–  Et av tiltakene som har vært spesielt viktig er bransjeprogram som er rettet mot bransjer med stort potensiale for å redusere sykefravær og hindre frafall. Disse blir nå videreført, fortsetter Krogstad.

IA-avtalen, som ble inngått for perioden 2019-2022, etablerte flere nye virkemidler. Det har tatt tid å få disse virkemidlene på plass, og koronapandemien har forstyrret både utvikling og drift av dem. Flere pågående evalueringer er heller ikke ferdigstilt. Partene er derfor enige om å la virkemidlene virke lenger, slik at eventuelle endringer kan vurderes på et godt grunnlag. Samtidig er partene utålmodige og ønsker å se på mulige forbedringer innenfor rammen av gjeldende avtale.  

Skal skape gode inkluderingsarenaer

IA-avtalen understreker at arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Gjennom å jobbe godt og systematisk med å forebygge og redusere sykefravær og frafall, skal virksomhetene være med på å skape gode inkluderingsarenaer i arbeidslivet. I tråd med dette og som en del av videreutviklingen av arbeidet, skal en partssammensatt arbeidsgruppe komme med forslag til mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet på den enkelte virksomhet. Målet er at tiltakene skal være klare tidlig i 2023.

Myndighetene og partene i arbeidslivet skal i tillegg drøfte hvordan partene og myndighetene sammen kan bidra mer på arbeidsinkluderingsfeltet.

Virkemidlene som videreføres er:

  • Arbeidsmiljøsatsingen
  • Bransjeprogrammene
  • Koordinert arbeidslivstjeneste
  • HelseIArbeid
  • Tilskudd til ekspertbistand
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte
  • Opplæring i arbeidsmiljøarbeid
  • Kunnskapsutvikling

Les tilleggsprotokollen her 

Les om arbeidsgruppens mandatet her

Hvordan kan din arbeidsplass jobbe med IA?

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no