Hydro sitt salg av valseverkene en kortsiktig og dårlig løsning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto Hydro

Hydro sitt salg av valseverkene en kortsiktig og dårlig løsning

Når Hydro nå har besluttet å selge seg av ut lønnsomme og framtidsretta industribedrifter i Holmestrand og på Karmøy framstår dette som en kortsiktig og svært dårlig industriell løsning av Hydro. Denne løsningen reduserer Hydro sin sterke posisjon som en framtidsretta og konsekvent aktør i den grønne industrien som bare blir viktigere og viktigere.

LO Vestfold og Telemark sin regionkonferanse er dypt uenige i Hydro sin beslutning. Beslutningen tar selskapet i feil retning og skaper usikkerhet og frustrasjon for de mange som i dag har sin arbeidsplass i Holmestrand og Karmøy. Det blir også totalt feil av selskapet når man nå velger å selge det som gir Hydro en grønn profil i tråd med selskapets strategi i tillegg. Et godt eksempel er aluminiums boksene vi kaster i søpla som gjenvinnes i Holmestrand til ny bruk med svært lave utslipp. 
 
Hydros strategi har vært å satse på grønn industri, kutte CO2 utslippene, og sikre 10 prosent avkastning på kapitalen. Når valseverket i Holmestrand har gitt 16 prosent avkastningen, er det uforståelig at Hydro mener at det er for svak lønnsomhet i bedriften. Ansatte har vært lojale og omstillingsdyktige til ny produksjon til det beste for bedriften og lønnsomheten. Hydro i Holmestrand er grønn industri.  
 
LO Vestfold og Telemark sin regionkonferanse er skuffet over en passiv regjering og en tyst næringsminister. Næringsministeren burde selvfølgelig ment noe om det veivalget Hydro nå har tatt som mindre grønt, mer smalt og etter vår vurdering gjennom en kortsiktig løsning nå er dårligere posisjonert for framtida. Vi krever nå at næringsministeren må ta et ansvar i saken og påse at denne avgjørelsen ikke blir stående som retningsgivende for Hydro sin framtid. 
 
 
LO Vestfold og Telemark sin regionkonferanse står sammen med industriarbeiderne ved Hydro Holmestrand og Karmøy. Vi krever at ingen ansatte skal tape på dette når  salget eventuelt gjennomføres, verken i form av pensjon, lønn, eller andre vilkår . 

Vedtatt på regionkonferansen 5. mars 2021