Hva blir LOs krav til årets lønnsoppgjør?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hva blir LOs krav til årets lønnsoppgjør?

Tirsdag 22. februar samles representantskapet for å vedta LOs krav til årets tariffoppgjør. Alle som er interessert i både debatten og vedtaket kan følge med på LOs hjemmeside fra kl 1000.

Et viktig grunnlag for å kunne fremme legitime krav er rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som kommer fredag 17. februar. TBU er et statlig utvalg som beregner pris-, lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. Rapporten legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

LO Vestfold og Telemark har to fylkesdelegater i representantskapet. Det er Erina Bryn Kjær og Kenneth Solheim. I tillegg møter det selvfølgelig vestfoldinger og telemarkinger fra forbundene også. Fra regionkontoret deltar både regionleder Irene og regionnestleder Harald.