Husk på Arbeiderbevegelsens Arkiv i fylket

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Husk på Arbeiderbevegelsens Arkiv i fylket

LO Vestfold og Telemark besøkte sist uke Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark i deres nye lokaliteter i Skien. Det finnes et arkiv for Vestfold og et for Telemark. Viste du at din fagforening bør levere inn protokoller og annet materiale til arkivet? Les videre.

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark
Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark ble etablert i 1980, organisert som et andelslag der lag og foreninger med tilknytning til arbeiderbevegelsen i Telemark er andelseiere. Fagforeninger, partilag, Norsk Folkehjelp, arbeidersangkor m.fl. er andelseiere. Andelseierne får innkalling til årsmøte hvert år.

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark er et historisk arkiv, med oppgave å ta vare på arkivmateriale fra arbeiderbevegelsen i Telemark. I tillegg til protokoller og dokumenter, har vi foto-, fane- og arbeiderminnesamlinger.
Vi har en mindre boksamling med historisk og politisk litteratur, og noen videofilmer til utlån som skildrer arbeiderbevegelsens kamp og framvekst.

Styret

Tillitsvalgte i styret i Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark (AAT) er
Leder Åse Beate Svendsen, sekretær Kristina Olsen, kasserer Birger Øvretveit,
Styremedlemmer: Tahar Haddad, Hans Gunnar Tørre,
varamedlemmer: Inger Johanne Juve og Ragnar Steinstad.
I tillegg har vi 2 revisorer: Kjell Torbjørn Steinhaug og Frank Roy Larsen.

Kontakt

Har din forening arkiver som skal tas vare på, – Ta kontakt med oss i arkivet!
Vi har kontor på Bøleveien 152. Skien. Kontoret er dessverre ikke fast bemannet, men kontakt oss på AAT Kontoret - E-post: post@a-arkiv.no
eller direkte til arkivar eller leder.

Vi har arkivar som jobber 2 dager pr.uke for oss:
Arkivar er Stian Elvsås. Han treffes på telefon 901 79 062 –  E-post: s.elvsaas@nia.no

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold befinner seg i Vestfoldarkivets magasiner.

Styret

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold har et eget styre som øverste organ. Styret har representanter fra LO, Vestfold Arbeiderparti og Vestfoldarkivet. Vestfoldarkivet har det faglige ansvaret for samlingen.

Kort om samlingen

Samlingen etter Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold består av arkiver etter fagbevegelsen og de politiske partiene på venstresiden i Vestfold.

Samlingen er tilgjengelig for publikum på lesesalen, men noe materiale er underlagt adgangsbegrensninger av hensyn til personvern og opphavsrett.

Arkivets historikk

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold ble etablert i 1965. Dette var det første regionale arbeiderbevegelsens arkiv utenom Oslo, og har også vært av de største.

Allerede i 1951 var arkivsaken oppe til behandling på et styremøte i Vestfold faglige Samorganisasjon. Saken ble fremmet av Arthur J. Olsen, som også ble den drivende kraft i årene framover. Institusjonen ble etablert i 1965, og Arthur Løgavlen ble den første arkivaren.

Arbeiderbevegelsens arkiv fikk først lokaler i Vestfold Arbeiderblad i Tønsberg. Etter hvert ble disse lokalene for små, og arkivet flyttet til en leiegård i Nedre Langgate. Der ble det værende i 13 år.

I 1989 fikk arbeiderbevegelsens arkiv et eget arkivrom i Samfunnshuset i Tønsberg, og i 2004 overtok daværende Fylkesarkivet (nå Vestfoldarkivet) ansvaret for Vestfold-samlingen. Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold ble da flyttet til våre magasiner.

Avlevere arkiv?

Se retningslinjer for avlevering av privatarkiv hvis du ønsker å avlevere arkiver etter arbeiderbevegelsen.

Les mer her.

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

E-post: oho@lo.no