Hjelp strømkundene nå!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hjelp strømkundene nå!

Lederene i LOs lokalorganisasjoner i Vestfold og Telemark vil klart uttrykke at Regjeringen snarest må innfri krav om at husholdningene får redusert sin strømregninger vesentlig.

De historisk høye strømprisene norske husholdninger opplever er uakseptable og myndighetene må sette i verk virkemidler som gir umiddelbar effekt.

En rask løsning kan være å redusere momsen. Enten ved å ta den bort i sin helhet slik det er gjort for Nord- Norge eller redusere den og sette den lik matmomsen. Strøm er en nødvendig vare på linje med mat. Ved en strømpris som i høst har vært mer en doblet i forhold til snitt-pris i senere år, vil en fjerning av momsen være et mindre inntektstap enn den gevinsten det offentlige har som kraftprodusent grunnet unormalt høye kraftpriser.

En annen løsning kan være at alle strømkunder får et bunnfradrag på sine strømregninger. Ved å trekke fra f.eks. 800 kWh vil det med senere tids strømpriser gi en kostnadsreduksjon på rundt tusenlappen og tilsvare under halvparten av et normalt strømforbruk. Allikevel vil det offentlige tjene gode penger.

Redusert moms eller bunnfradrag er begge raskt gjennomførbare tiltak som kan bidra til en bedre økonomi og tryggere hverdag for de som sliter med dagens høye strømpriser. Det bør vurderes å gjennomføre både bunnfradrag og redusert moms.

Vi krever at Regjeringen iverksetter tiltak nå!

 

For LO Vestfold og Telemarks lokalorganisasjoner

Johnny Skogsrød, leder.