Helseministeren i Telemark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Helseministeren i Telemark

Helseminister Ingvild Kjerkol var på turne i Telemark onsdag 29. juni. Turneen startet i Seljord fortsatte på sykehuset i Skien, før turen gikk videre til Bakgården i Porsgrunn. Deretter gikk turen til Mule sykehjem hvor den nye felles legevakta skal ligge. Dagen ble avsluttet med et åpent medlemsmøte på Kafe K i Porsgrunn hvor ca 30 personer møtte opp i det vakre sommerværet. LO var representert hele dagen med lokale tillitsvalgte fra Fagforbundet og FO.

Samhandling i helsetjenesten og fastlegesituasjonen var temaene for besøket i Seljord. 

Til tross for fastlegekrisen, har Seljord kommune lyktes med å rekruttere gode og kvalifiserte leger. De mener å ha utviklet en bærekraftig modell som de fortalte om. Seljord har primærhelseteam og deltar i læringsnettverket «Gode pasientforløp».

Akuttkjeden Telemark: Målet med dette samhandlingsprosjektet var at Telemark skulle få Norges beste akuttkjede. Alle de 17 kommunene i fylket deltok frivillig. Prosjektet fokuserte på å styrke tillit, respekt og likeverd på tvers av forvaltningsnivåene.

Fra fritt behandlingsvalg til en sterkere offentlig helsetjeneste på Sykehuset Telemark.

Direktør Tom Helge Rønning ved Sykehuset Telemark mener fritt behandlingsvalg-ordningen tapper den offentlige helsetjenesten for ressurser og personell. Regjeringen vil avvikle ordningen.

Et bedre tilbud innen psykisk helse

Sykehuset fortalte om sitt arbeidet med å styrke tilbudet for barn og unge innen psykisk helse.  Utvidelse av tilbudet, samlokalisering, mer samhandling og gode fagmiljøer. 

Siste tema på sykehuset var - Akuttkjeden Telemark – fra et sykehusperspektiv

Lavterskeltilbud for barn og unge i Porsgrunn kommune

Møte med ungdommer og Rocket-man-prosjektet.  Rocket-Man er et prosjekt for ungdom, der målet er å fange opp unge som faller utenfor, sliter med rus eller står i fare for å gjøre det. Prosjektet ønsker å skape en arena for trygghet, mestring og inkludering. Representanter fra prosjektet fortalte om arbeidet. Møtet fant sted i Bakgården Ungdomshus- en møteplass for ungdom mellom 13 og 18 år.

Rask og kortvarig psykisk helsehjelp:  Porsgrunn har etablert tilbud om rask og kortvarig psykisk helsehjelp i tråd med den nasjonale modellen. De har styrket lavterskeltilbudet og tilpasset det til lokale behov, og vil fortelle om dette. 

Mule sykehjem Porsgrunn: Her fikk ministeren se et topp moderne kjøkken og base for hjemmetjenester i kommunen. Her møtte hun også ordførerne i Porsgrunn og Bamble og fikk se hvor den nye felles legevakten skal ligge.

Helseministeren på Mule sammen med ordførerne

Dagen ble avsluttet med et åpent medlemsmøte på Kafe K hvor Kjerkol innledet og det ble åpnet for spørsmål fra salen. Her var det alt fra spisevegring, psykisk helse og hjerneslag som var temaer man ønsket å ta opp. Ministeren svarte godt på alle spørsmål og innlegg og tok med seg signalene inn til Oslo.