Hele laget skal få!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hele laget skal få!

Hele laget av arbeidstakere merker de økte prisene, men de med lavest inntekter blir hardere rammet enn dem med høyere. Det er de som har minst som sliter mest med økte renter, rekordhøye priser på matvarer og energi. Dette er bakgrunnen for at LO mener at det i år er helt avgjørende at arbeidsgrupper med lav lønn må prioriteres i lønnsoppgjøret. Dette gjøres best ved at lønnstilleggene blir gitt i sentrale forhandlinger.

Norge står midt i en økonomisk krise med økte priser og renter. Tall fra SSB viser at prisveksten i 2022 var på 5,8 %, samtidig som at alle arbeidstakere flest har hatt reallønnsnedgang.

Trygging av kjøpekrafta til dem med lav lønn vil ha en stabiliserende effekt på samfunnsøkonomien i usikre omskiftelige tider.

Kommune-Norge står i åra framover foran store utfordringer, blant annet på grunn av en aldrende befolkning, flere eldre og en lavere andel av befolkninga i yrkesaktiv alder. LO vil understreke at utfordringene dette skaper for offentlig tjenesteyting ikke kan løses av enkeltgrupper, men av hele laget i fellesskap.

Oppgavene som skal håndteres i tida framover kan bare løses gjennom god samhandling og samarbeid mellom hele laget av ansatte. Dette er et viktig perspektiv inn i årets lønnsoppgjør

Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks regionkonferanse 10. februar.

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no