Gjennomført dagskurs i LOs serviceprosjekt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Gjennomført dagskurs i LOs serviceprosjekt

Det ble gjennomført et dagskurs i LOs serviceprosjekt 13. mars på Quality hotell Grand Larvik. Kurset hadde fokus på organisering, heltid – hva sier den nye loven? og LOs serviceprosjekt.

 Sellit AS var de som startet kurset. Det var et hyggelig gjensyn med gutta som fokuserte på organisering og hvordan selge medlemskap. Mange tillitsvalgte gleder kanskje å spørre nye ansatte om de vil være medlem i fagforeningen, men vi skal ikke være redd for å spørre. «Vi må søke en avklaring og ikke være redd for å spørre». Kursdeltakerne jobbet i grupper og kom frem til noen av de beste fordelene med å være LO-medlem er tryggheten. Trygghet med å ha en tillitsvalgt i ryggen, trygghet med avtaleverket (tariffavtalen) og trygghet i privatlivet gjennom LOfavør.

Videre fikk vi besøk av Bjørn Bringeland og Jonny Simmenes, rådgivere fra Handel og Kontor, for å snakke om den nye loven om heltid.  Nå har Stortingsflertallet vedtatt at heltid skal være hovedregelen.

Arbeidsmiljøloven § 14-1 b sier nå: Ansettelse på heltid og deltid: (1) Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes på heltid. (2) Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i deltidsstilling, skal arbeidsgiver skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte, og spørsmålet om deltidsansettelse skal drøftes med de tillitsvalgte.

Så kom Bjarne Lagesen, rådgiver i LO, innom kurset for å presentere LOs serviceprosjekt. Han er ansvarlig for oppfølgingen av prosjektet fra LO sin side. LOs serviceprosjekt har gitt gode resultater så langt og mange gode ringvirkninger som vi vil se mer av i tiden fremover.

Til slutt i kurset kom Kjersti Wetting fra AOF i Norge for å snakke om hva AOF kan tilby av kurs. Noen kurs er gratis, andre dekket av LO og forbundenes egne stipendordninger og AOF kan tilrettelegge for kurs lokalt.

Hele dagskurset ble en aktiv og fin dag med mye godt innhold.

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

E-post: oho@lo.no