Forskjellene blant folk øker

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Forskjellene blant folk øker

Vi har vært på besøk hos LO i Horten for å snakke litt med tillitsvalgte, hvordan de opplever hverdagen, hvordan har pandemien endret arbeidshverdagen deres og hva er deres håp for høstens valg.

Jan Martin Mortens, leder av LO Horten, er klar i sin tale: Forskjellene mellom folk øker!

Gjennom det fagligpolitiske utvalget i Horten er det blitt veldig synlig at presset i arbeidslivet nå treffer nedover, de får meldinger fra alle enheter i kommunen om at medbestemmelse ikke blir tatt med når avgjørelser skal tas. I de samfunnskritiske bransjene som blant annet renhold og de andre grunnyrkene føler de seg glemt og oversett. Det er økende arbeidsmengder i disse yrkene og de mener de ikke får noe igjen for det. Industrien har fått slippe litt unna i vår region, men vi ser likevel at det er mange som sliter.. Vi er heldige som får plukket opp disse beskjedene gjennom det fagligpoltiske samarbeidet, men skulle gjerne ønske at folka våre hadde det bedre og ble bedre ivaretatt i disse tider, det er jo tross alt de som ute og gjør jobben for at vi andre skal føle oss trygge som nå sliter.

Monica Hansen er Renholdsoperatør i Horten kommune, men sier stolt at hun er Renholder MED Fagbrev!

Under pandemien har det vært utfordrende med mye ekstraarbeid. Det har blitt drevet med mye innleie, nye ansatte kommer til og mange forsvinner ut av bedriftene, så mye av tiden går til opplæring av nye ansatte.

Hun skulle ønske at de ble satt mer pris på, at de som vasker bort bakterier og smuss for at vi andre skal kunne gå på jobb og føle oss trygge, kunne blitt belønnet etter å ha stått på når det brenner som verst. Det er en mangel på likeverd, og spesielt de med fagbrev henger etter i lønnsutviklingen. Stillinger som sørger for trygghet for andre burde bli prioritert både når det kommer til lønn og smittevern.

Pål Andrè Kristiansen, Bussjåfør for Tide og styremedlem LO i Horten – Arbeidsgivere og NHO glemmer oss, det er ren ansvarsfraskrivelse!

NHO ba arbeidstakerne om moderasjon i mellomoppgjøret, eller egentlig en reallønnsnedgang, dette syntes jeg er provoserende. Hvert anbudsområde har en øverste leder, driftsledere, HR og ressursleder, det går mye lønn til bonus og lønn til lederne, og i tillegg tar eierne ut overskudd. I dag føles det som at vi sjåfører kun er et ansattnummer og en utgiftspost. Jeg er fornøyd med mellomoppgjøret som blant annet endte med 2,25 kr i tillegg og 2,50 kr fra hovedoppgjøret – men det snakkes fortsatt mye om streiken på pauserommet. Jeg vil takke alle som bidro i streiken i 2020, men nå er det virkelig arbeidsfolk sin tur!

Nei til anbud i kollektivtransporten! Anbud gir dårligere arbeidsmiljø og lønns- og arbeidsvilkår for sjåførene. Selv om vi har tillitsvalgte så foregår det mye fagforeningsknusing og sosial dumping. Jeg mener det må være fylkeskommunen som styrer kollektivtrafikken og at de skal være vår arbeidsgiver, for slik det er nå med anbudsprosessen så står sjåførene og de tillitsvalgte uten makt.  

Alf Håvard Nilsen, Fengselsbetjent, lokal tillitsvalgt for Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund.

Vi er førstelinjen og merker godt de nye tiltakene, de er preget av mange nye arbeidsoppgaver men uten midler til mer bemanning. Sikkerheten bli dårligere, programvirksomheten er borte og den nye målstyringen med fokus på tall og rapportering går utover driften. Vi har mange vakante stillinger fordi budsjettene må holdes.

Lønnspolitikken går baklengs, den har vært akterutseilt i mange år. For 25 år siden lå vi 30,000kr over industriarbeiderlønna, nå ligger vi 50,000 kr bak. 40% av våre ansatte er å regnes som lavtlønte, og det er vi som skal være førstelinjen. Det er store og økende forskjeller mellom ledere og ansatte, vi ønsker at lønnsforhandlingene må foregå sentralt, ikke lokalt. Siden 2014 har kriminalomsorgen fått 300 milliarder mer i budsjett, men kvaliteten på tjenesten og forholdene for de ansatte er blitt dårligere.

Maria Karine Aasen-Svensrud, Stortingsrepresentant for AP, og Hortenser møtte de tillitsvalgte sammen med LO denne dagen for å snakke om veien videre.

Vi ser at strekket i laget er blitt større, og Arbeiderpartiet aksepterer ikke dette! Vi vil jobbe for mindre forskjeller, vi vil sikre at lønns- og arbeidsvilkår ikke svekkes i anbudsprosesser og vi skal sørge for at det nå er arbeidsfolks tur!

Sterke fagforeninger er hjørnesteinen i den norske modellen og det organiserte arbeidslivet. Faste, hele stillinger skal forbli hovedregelen. Lovverket som regulerer arbeidslivet skal følge utivklingen i samfunnet. Vi står midt i en deltidskrise, folk er bekymret for regninger som kommer, for pensjon og føler på en generell usikkerhet. Vi skal jobbe for at forskjellene i samfunnet blir mindre, den norske modellen skal hjelpe oss med å bygge en heltidskultur for landet – men for å gjøre dette trenger vi en ny regjering til høsten!