Etter landsmøte i Arbeiderpartiet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Etter landsmøte i Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet avholdt sitt første heldigitale landsmøte i helgen 15.-17. april. På møte ble det vedtatt en rekke gode vedtak som skal sikre valgseier til høsten. Spesielt bør vanlige arbeidsfolk være fornøyd med at jobb nr 1 er fortsatt å skape flere faste jobber til de som nå er ledige. Vestfold og Telemark Ap hadde flere LO tillitsvalgte som pratet om betydningen av det faglig politiske samarbeidet og saker som har betydning for å skape nye arbeidsplasser.

Fagbervegelsen er også nå tatt inn i formålsparagrafen til Arbeiderpartiet.  I den forrige formålsparagrafen var det ingen henvisninger til fagbevegelsen. Det er litt rart for et parti som legger så stor vekt på å være arbeidstakernes interesseparti. Nå er betydningen av fagorganisering og bedriftsdemokrati eksplisitt omtalt, fordi det handler om å gi mer makt til arbeidsfolk.

Ser vi på partiprogrammet er det en rekke saker som er av stor betydning for LO sine medlemmer. Dette er det beste arbeidslivsprogrammet noen sinne i partiets historie.

Koronakrisen har gjort kampen mot Forskjells-Norge enda viktigere. Den har vært et forstørrelsesglass på forskjellene i samfunnet vårt, der de som hadde mest fra før, har klart seg best. Mens mange barn, unge og vanlige familier har betalt en skyhøy pris.
 
Samfunnet vårt – og tilliten oss imellom – tåler ikke at ulikheten fortsetter å øke. Arbeiderpartiets svar ligger i det nye partiprogrammet, der den røde tråden er at det er vanlige folks tur. 

Det gjelder også i den økonomiske politikken: Alle som tjener mindre enn 750.000 kroner, skal få lavere inntektsskatt. Skal en avgift opp de neste fire årene, skal en annen avgift eller inntektsskatten ned. En vanlig familie med ett barn i barnehagen og en seksåring på SFO kan sitte igjen med 10.000 kroner mer i året. Det blir billigere å være fagorganisert og billigere å pendle.
 
Med Arbeiderpartiet ved roret vil vanlige folk sitte igjen med mer på kontoen ved månedens slutt enn i dag. Det er viktig for å raskt gjøre det vi kan for å redusere forskjeller og hjelpe familier med dårlig råd.
 
Det aller viktigste for en Arbeiderparti-ledet regjering de fire neste årene er å skape flere jobber, hele og faste jobber og grønnere jobber.
 
Ikke noe betyr så mye for likestilling, for integrering, for å redusere forskjellene i samfunnet, som å få flere inn i et mer seriøst arbeidsliv. Ikke noe betyr så mye for vår evne til å betale for velferdsstaten i framtida, som å skape flere arbeidsplasser og øke eksporten. Og ikke noe betyr så mye for den enkelte som en trygg jobb og friheten og tilhørigheten som følger med.
 
Partiet er bekymret for at nesten en av tre arbeidsledige i Norge nå er under 30 år, og at antallet unge uføre er doblet de siste åtte årene. Det er en fallitterklæring, ikke bare for statsminister Erna Solberg, men for hele samfunnet vårt.
 
Arbeiderpartiet vil stille opp med tidligere og bedre hjelp i en mer praktisk skole, læreplassgaranti og fagarbeiderløft, og aktiv, oppsøkende oppfølging fra NAV til unge som faller utenfor arbeidslivet.
 
Partiprogrammet  gir også det største løftet for distriktspolitikken siden 70-tallet.
 
Det bygger på at det som virkelig skaper vekst og trygghet, er arbeidsplasser, og at lokalsamfunn sitter igjen med mer av verdiskapingen fra fisken, skogen, vindkraften, oljen og gassen. Og det bygger på at folk i hele landet skal ha gode offentlige tjenester nært der de bor; følgetjeneste for fødende kvinner, ambulanse og politi som kommer når det haster. Viktig for begge deler: Et desentralisert utdanningstilbud.

Det er disse sakene som kommer til å være med å avgjøre om de som jobber for arbeidsfolk kommer inn i regjeringskontorene igjen eller ikke. Husk at din stemme teller for at vi igjen skal få en regjering ledet av Arbeiderpartiet og med Jonas Gahr Støre som statsminister.