Et bedre arbeidsliv

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO/NTB scanpix

Regjeringen leverer

Regjeringen fortsetter å rydde opp i norsk arbeidsliv ved å innskrenke arbeidsgiveres muligheter for å tilby midlertidige stillinger. I tillegg har de innfridd pensjon fra første krone, økt fagforeningsfradrag, feriepenger for arbeidsledige og det jobbes med en norgesmodell for et seriøst arbeidsliv

Med arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i spissen, er det nå flertall på Stortinget for å reversere den forrige regjeringens omstridte lovendring, som åpnet for generell adgang til midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder. Dette er et viktig skritt på veien tilbake til et mer anstendig arbeidsliv.

Politikk virker, og regjeringen leverer! Det tok åtte år å skrote FrPs drøm om flere midlertidige ansatte, men endelig er det igjen flertall for å styrke arbeidstakeres stillingsvern.

For LO er det viktig at regjeringen styrker kommunene med 2,5 milliarder kroner. Det gir folk bedre velferdstjenester der de bor. Regjeringen styrker NAV, som har vært presset gjennom en årrekke, gir mer penger til tiltaksplasser og styrker ordningen med arbeidsavklaringspenger.   

Selv om ikke alt er på plass etter tre måneder viser regjeringen med den nye kursen at den er i gang med en ny, mer utjevnende og rettferdig politikk. Blant annet har regjeringen funnet plass til å prioritere:  

• Mer til kommunal velferd   
• En mer rettferdig skattepolitikk   
• Styrke pendlerfradrag   
• Mer til arbeidsavklaring   
• Redusert makspris i barnehagene   
• Økt fagforeningsfradrag   
• Flere tiltaksplasser gjennom NAV   
• Mer til sykehusene   
• Mer til offentlig barnevern   
• Startlån for nye boligkjøpere    
• Store investeringer til grønn omstilling i næringsliveT 
• Nettolønnsordning for sjøfolk 

Et av vinterens store saker har vært de høye strømprisene som rammer folk flest. Her har regjeringen også levert gjennom bostøtte og strømkompensasjon selv om noen mener at det tok litt lang tid. For å løse problemene på sikt er det satt ned en egen kommisjon som skal se på langsiktige løsninger for at vi ikke skal få så høye strømpriser som vi har sett i det siste.

Det siste vi kan nevne er at de nå utreder en norgesmodell for et seriøst arbeidsliv som blant annet bygger på Skiensmodellen som vi i vårt fylke kjenner godt til.