Energieffektiv transport

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Energieffektiv transport

LO Vestfold og Telemarks regionkonferanse vedtok 7. oktober en uttalelse som krever at Vestfoldbanen fra Oslo til Skien ferdigstilles med dobbelt spor hele veien til Skien i inneværende periode for Nasjonal transportplan. (NTP og at sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen må snarest inn i NTP. Les mer her!

Elektrifisering av transportsektoren er viktig. Spørsmålet er om vi har glemt behovet for å redusere bruk av energi i transportsektoren.  Det er bra at bilparken elektrifiseres, men for å møte framtidas behov, ikke bare for transport, men for energi, er det viktig å ha fokus på energieffektiv transport. Derfor vil kollektivtrafikk fremdeles være den beste løsningen i og mellom folkerike områder. Tog bruker mindre energi enn bil for transport av personer og gods.

Det er viktig å satse på grep som gjør kollektivtrafikk til et reelt og riktig valg for å spare energi.  Jernbanen må i større grad utvikles som en løsning for infrastruktur og grønn omstilling.  Vi ser at folk legger vekt på reisetid, og toget kan og bør være et reelt alternativ for arbeidsreiser og lange reiser i folkerike områder. Det krever tiltak.

Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vil være et effektivt grep for å få persontransport over på kollektivtransport for hele Sør-Norge.  Også Intercity-triangelet på Østlandet må fortsatt være en prioritet, fordi det ligger godt til rette for kollektivreiser. Et godt utbygd togtilbud vil også være bra for reiselivsnæringen.

LO sin regionkonferanse for Vestfold og Telemark krever:

•        Vestfoldbanen fra Oslo til Skien ferdigstilles med dobbelt spor hele veien til Skien i inneværende periode for Nasjonal transportplan. (NTP)

•        Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen må snarest inn i NTP.

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

E-post: oho@lo.no