Bruk hoteller med tariffavtale!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bruk hoteller med tariffavtale!

Når du eller din fagforening skal bestille hotell husker du på å sjekke om de har trariffavtale? Ikke alle hotellene i vårt område har tariffavtale. Vil du vite hvem som har, les videre!

Her er oversikten over de hoteller som har tariffavtale i hele landet. Klikk her.

Se etter eget fylke og finn hvilke hoteller som bør benyttes til kurs, konferanser og overnatting. Ta en ekstra utsjekk med Fellesforbundet før man endelig bestiller slik at man er sikker på at hotellene har et godt forhold til Fellesforbundet og at forholdene er bra på hotellet.

Det er viktig at vi som fagbevegelse støtter opp om de bedrifter som har tariffavtale, bruker dem aktivt og dermed hjelper dem med å opprettholde en sikker drift.

Skal man handle inn dagligvarer, elektronikk eller annet fra varehandel så sjekk ut med Handel og Kontor om hvilke bedrifer som har tariffavtale og hvor det er trygt å handle. Husk at mange av dagligvarebutikkene har varmmat og de leverer til møtemat ol.

I Vestfold kan du kontakte Fellesforbundet Avd 50 Vestfold Nord - tlf: 33030502 eller Fellesforbundet avd 7 - tlf: 33 18 37 77

I Telemark kan du kontakte Fellesforbundet avd 39: 95489752

I spørsmål om butikker har tariffavtale, kontakt Handel og Kontor Østlandet Sør: 33300480

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

E-post: oho@lo.no