BIO-ordningen fortsetter – søk om støtte til opplæring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

BIO-ordningen fortsetter – søk om støtte til opplæring

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring. Vi oppfordrer tillitsvalgte til å være pådriver for både opplæring og søknad om midler.

I løpet av 2020 innvilget Vestfold og Telemark fylkeskommune BIO-søknader for totalt 18 756 892 kroner.

Totalt 75 bedrifter i fylket har fått støtte til å gjennomføre bedriftsintern opplæring. 

Interessen for BIO-ordningen var økende gjennom 2020. I november fikk 20 bedrifter innvilget sine søknader om støtte til kompetanseheving for ansatte. Det ble delt ut totalt 4 121 519 kroner i BIO-midler i denne søknadsrunden.

Første søknadsfrist er 15. februar, den neste er 15. mars.