Beredskapsdagen 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Beredskapsdagen 2022

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark arrangerte beredskapsdag på USN Campus Bakkenteigen. Det hele ble åpnet av statsforvalteren Per Arne Olsen som la vekt på at situasjonen i verden gjør beredskap viktigere enn noen gang. Man skjønner alvoret når leder av E-tjenesten måtte melde forfall i siste liten.

Det er i krisetider vi skjønner behovet for en god beredskap. Selv om situasjonen i Norge har blitt bedre gjennom de krisene vi har hatt de siste tiårene er det langt fra godt nok. 

Sjef for PST Hans Sverre Sjøvold dro oss igjennom det nasjonale trusselbilde. Forsatt er det de høyre ekstreme miljøene som utgjør den største trusselen. 

Det innlegget som ga den største a-ha opplevelsen var Aina Røed som pratet om informasjonssikkerhet og hvor dårlig vi er på sikre egen organisasjon. Det er ikke spørsmål om du blir utsatt for et angrep, men bare når det skjer. Ikke minst har vi sett det den siste tiden med angrepet på A-media hvor alle de store regionavisene lå nede i flere dager.

Det var ikke mange i salen som kunne bekrefte at de trente på cyber angrep. Røed var tydelig på at det krever mye trening for å få rutiner som er gode nok og at du gjør de rette tingene om du blir angrepet. De fleste handler for sent og da kan det bli større kostnader ved bare å stenge ned enn å håndtere det problemet ut i fra hva som er trusselen. Det er heller ikke så mange å ringe til når problemet oppstår fordi det er mangel på eksperter på området.

Siste del av dagen ble brukt til parallellsesjoner hvor jeg deltok på bruk av teknologi i  trening og øvelse. Vi fikk teste simulatorene til universitetet som sparer bedrifter for millioner av kroner ved å la ansatte trene i simulator isteden for i virkligheten. Vi fikk teste å føre et skip med noen kabler på slep. Etter at bedriften startet å trene i simulatoren hadde de ikke hatt en eneste skade på utstyr og mannskap.

Her får en av deltakerne prøve å styre skipet

Du får virkelig føleslsen av å være ombord og det kjennes ut som hele rommet beveger seg i takt med bølgene på skjermen. Noen følte de ble sjøsyke og måtte ta seg en tur ut av rommet.

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no