Årsmøte Vestfold og Telemark SV

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Årsmøte i Vestfold og Telemark SV

Årsmøtet i Vestfold og Telemark SV

I helgen deltok ungdomssekretær Erlend Andreas Malvik Andresen på Vestfold og Telemark SV sitt årsmøte i Sandefjord.

I sin hilsningstale fokuserte han på viktigheten av et grønt skifte som sikrer sysselsetting og ivaretar arbeidsfolks tillit til at politikerne ønsker å sikre fremtiden deres. Han fokuserte også på viktigheten av å informere de unge om hvorfor de burde være fagorganisert og LO sitt arbeid med å rekruttere studenter/de med høyere utdanning inn i LO felleskapet. Til sist sendte han en takk til Vestfold og Telemark SU for sterkt oppmøte under fjorårets sommerpatrulje og oppfordret både ungdoms og voksenpolitkere til å delta i år.

Årsmøtet vedtok blant annet uttalelser til støtte til de tillitsvalgte på sykehuset i Telemark som har rapportert om manglende ressurser til å håndtere de situasjonene de skal håndtere, at staten må ta mer ansvar angående strømprisene og at Norge må føre en mer human asylpolitikk.

 

Det ble også signert en samarbeidsavtale mellom Fellesorganisasjonen og SV på årsmøtet. Vi gratulerer med avtalen og håper det gir gode resultater.

Fylkesleder i FO, Oddvar Gran og nestleder i Vestfold og Telemark SV, Øyvind Olsen

Årsmøtet ble gjennomført på en bra måte. LO Vestfold og Telemark takker for invitasjonen og ser frem til å fortsette samarbeidet i tiden fremover.