Arbeidslivsrådet for Vestfold og Telemark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Arbeidslivsrådet for Vestfold og Telemark

Fredag 25. mars var det for første gang på lang tid møte i arbeidslivsrådet for Vestfold og Telemark. Her drøftet man konsekvensene av en eventuelt ny IA avtale, bransjeprogrammene og sykefraværstallene for fylket.

Etter at den nye IA- avtalen (Inkluderende Arbeidsliv) kom på plass i 2019 ble de regionale IA rådene lagt ned. Vi i Vestfold og Telemark bestemte oss for å opprette et arbeidslivsråd som en erstatning for de gamle IA rådene. Her sitter representanter fra NAV, Arbeidslivssenteret, KS, NHO, LO og UNIO.

Grunnet pandemien har det ikke vært så mange møter det siste året. Hovedsaken på agendaen på dagens møte var at det drøftes å inngå en ny IA avtale i løpet av 2022. Men før den inngås må det evalueres hvordan den nåværende avtalen fungerer med de nye bransjeprogrammene.

Det var bred enighet om at det må gjøres noe siden fraværstallene fortsatt stiger. Foreløpig vet vi ikke om dette kun skyldes pandemien eller at det ble gjort endringer i IA avtalen som ikke har slått ut som forventet. Det var bred enighet om at de fleste bransjeprogrammene fungerer godt der de har kommet i gang, men at det er alt for få steder de har startet opp. Det som ikke fungerer med IA avtalen er ute i de fleste bedrifter som ikke er med i bransjeprogrammet.

Alle organisasjonene vil gi tilbakemeldinger til egen organisasjon hva som er bra og hva som er dårlig med den eksisterende avtalen slik at det kan rettes opp i en ny avtale.

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no