Åpning av Opplæringssenter for yrkesfag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Åpning av Opplæringssenter for yrkesfag

Opplæringskontorene har en stor og viktig rolle i arbeidet med å utdanne fremtidens fagarbeidere. 8 av opplæringskontorene i vårt fylke har valgt å samle seg i et flott nytt senter på Rødmyr i Skien. Vi fikk gleden av å være tilstede da fylkesordfører Terje Riis Johansen sto for den offisielle åpningen og snorklippingen. Han beskrev opplæringskontorene som arbeidslivets Tinder.

For å låne fylkesordførerens ord videre: De sørger for en riktig match mellom ungdommens arbeidsønsker og sterke sider - og arbeidslivets behov. Gevinsten for ungdommen og storsamfunnet er formidabel når vi lykkes!

Følgende opplæringskontor er samlet på Rødmyr:
Byggfag opplæringkontoret Telemark
Bilfag Telemark
Elektrofag Telemark
Industrilærling Vestfold og Telemark
Rørentreprenørenes Opplæringskontor Telemark
ODH Opplæringskontor Vestfold og Telemark (design og håndverk)
OTEK (teknologifag)
OSS&RM (salg og service & restaurant og matfag)

En interessert fylkesordfører lurer på hva de gode smaksprøvene er laga av.

Senteret inneholder kurslokaler, verksted, lager og ulike prøvestasjoner for fag- og svenneprøver. Samlokaliseringen med flere opplæringskontor er på mange måter unik i Norge. I tillegg til utvikling av et sterkt faglig miljø hos opplæringskontorene, vil det her være muligheten til å samle elever og rådgivere fra skoler og andre utdanningsinstitusjoner for blant annet yrkesveiledning. Senteret inneholder kursfasiliteter slik at lærlinger i opplæringssituasjon kan gis ytterligere kursing for å kunne møte kravene fra fremtidige arbeidsgivere på best mulig måte. 

Senteret har et kontrollrom for opplæring som er prydet av et fantastisk bilde av den vakre industrien på Herøya.

LO Vestfold og Telemark gratulerer!