8. mars appell fra Linda Pettersen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

8. mars appell fra Linda Pettersen

Linda er leder for Familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO Vestfold og Telemark. Hun holdt appell på 8. mars frokosten vår, og den vil vi gjerne dele med dere.

«Stopp menns vold mot kvinner» er LOs hovedparole til 8.mars 2024. Denne stiller vi i LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i LO Vestfold og Telemark oss bak. Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem og det rammer flest kvinner.

Volden kan ha mange former og pågå over lang tid. Vi skal ikke gi noen uttømmende definisjon, men her er noen eksempler: fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep, direkte trusler eller opplevde trusler om vold, omsorgssvikt, økonomiske overgrep, nettovergrep, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og barn som er vitne til volden.

Konsekvensene er alvorlige; økonomiske konsekvenser, betydning for kvinnehelse og deltakelse i arbeidslivet for å nevne noe. Hva gjør vi som samfunn med dette? Fra 2000-2024 har 186 kvinner blitt drept i saker hvor partneren er siktet. Så svaret er i alle fall at vi gjør for lite. Bak disse forsideoppslagene, skjuler det seg en dyster statistikk med mange kvinner som utsettes for vold av menn de kjenner. 

Vi som samfunn må ta vold i nære relasjoner på alvor. Vi må sørge for at vi vet hvordan man oppdager vold, hvordan man snakker om det og hvor man kan søke hjelp. Vold må aldri aksepteres, men vi må anerkjenne at det skjer. Betingelsen for å greie å handle er at vi våger å se og snakke om det ubehagelige, det som er så vondt og vanskelig at vi ønsker det ikke finnes. Kunnskap om vold må være tema i alle tjenester som møter barn og kvinner. Det trengs større fokus på voldsutøveren eller den potensielle voldsutøveren. Vi må forebygge at barn og unge begår vold og ha gode rehabiliteringstilbud til voldsutøvere.

Vi må være tydeligere på at det er voldsutøveren og ikke offeret som må bære ansvaret for volden. Derfor må vi øke bruken av omvendt voldsalarm. Argumentet om at dette er en alvorlig inngripen i en persons bevegelsesfrihet holder ikke. Trusler om vold og overgrep, som gjør at den som utsettes for volden må gå med voldsalarm, er en større inngripen og det hundrer ikke voldsutøveren i å oppsøke offeret.

Regjeringen lanserte i desember en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner for perioden 2024-2028. Planen inneholder over 100 tiltak, og skal bidra til at vi forebygger og beskytter bedre, avdekker flere saker og ivaretar utsatte på en mer omsorgsfull måte. Planer hjelper kun dersom de omsettes i handling og det ønsker vi i Familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO Vestfold og Telemark å følge opp i tiden frem mot 2028 gjennom stadige påminnelse og spørsmål til ansvarlige myndigheter. Vi skal tørre å se det ubehagelige.

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no