10. november er siste frist for å søke BIOmidler i år

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

10. november er siste frist for å søke BIOmidler i år

Mange opplever at bedriften trenger ny kompetanse. Fylkeskommunen administrer BIO-ordningen - pengestøtte til opplæring internt i bedriften – en gyllen anledning til å styrke de ansattes kompetanse. Du som LOmedlem og eller tillitsvalgt kan hjelpe ledelsen ved å informere om ordningen hvis de ikke kjenner til den.

På fylkeskommunens hjemmeside ligger all informasjon dere trenger om ordningen her

Kort oppsumert: Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om bedriftsintern opplæring.

Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Ordningen gjelder for ansatte, helt og delvis permitterte.

Fylkeskommunens ansatte som jobber med ordningen bidrar gjerne med hjelp, og kontaktopplysningene finnes også på hjemmesiden.

Lykke til med bedriftsintern opplæring!

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no