Vil la brukerne og sjåførene få påvirke busstilbudet i Østfold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
- Vi ønsker å etablere et buss-forum, hvor vi inviterer brukerne og sjåførene til å dele sin erfaring. Ut fra det, kan vi skreddersy et busstilbud som er mer treffsikkert enn i dag, sier bak fra venstre Stig Hansen (Fellesforbundet avdeling 851 Østfold Fagforening), Ulf Lervik (LO Østfold) og Finn Arne Cokken Solberg (hovedtillitsvalgt for NJF i Vy). Foran fra høyre: Sissel M. Skoghaug (LOs første nestleder), Siv Henriette Jacobsen (Ap) (fylkesrådsleder i Viken og 2. kandidat i Østfold) og Sindre Martinsen-Evje (Ap) (ordførerkandidat i Østfold).
- Vi ønsker å etablere et buss-forum, hvor vi inviterer brukerne og sjåførene til å dele sin erfaring. Ut fra det, kan vi skreddersy et busstilbud som er mer treffsikkert enn i dag, sier bak fra venstre Stig Hansen (Fellesforbundet avdeling 851 Østfold Fagforening), Ulf Lervik (LO Østfold) og Finn Arne Cokken Solberg (hovedtillitsvalgt for NJF i Vy). Foran fra høyre: Sissel M. Skoghaug (LOs første nestleder), Siv Henriette Jacobsen (Ap) (fylkesrådsleder i Viken og 2. kandidat i Østfold) og Sindre Martinsen-Evje (Ap) (ordførerkandidat i Østfold).

Vil la brukerne og sjåførene få påvirke busstilbudet i Østfold

- Vi ønsker å opprette et buss-forum hvor brukerne og sjåførene kan påvirke forbedringer av busstilbudet i Østfold. I dag kan man oppleve at bussen ankommer togstasjonen to minutter etter at bussen har gått. Det forteller at det et stort forbedringspotensial, sier fylkesordførerkandidat Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Gjennom å etablere et buss-forum, vil Arbeiderpartiets toppkandidater jobbe aktivt for at busstilbudet i Østfold skal bli bedre og vil høre på brukerne for å kunne utvikle et bedre tilbud.

 - Det er mye engasjement rundt kollektivtilbudet, det er veldig bra. Det er et viktig tilbud for mange og en viktig tjeneste fylkeskommunen har ansvar for. I programmet vårt har vi en rekke ambisiøse mål for kollektivtilbudet i nye Østfold, sier fylkesordførerkandidat Sindre Martinsen-Evje (Ap)

Målet med et slikt buss-forum vil være å holde kontakt med brukere, tillitsvalgt og kommuner for å få innspill til hvordan de kan gjøre tjenesten enda bedre for folk. Bedre korrespondanse mellom buss og tog, samt forbedringer i vei-systemet for å sikre bedre fremkommelighet for bussen er eksempler på tiltak som kan iverksettes etter slike innspill. 

- Det kan også være mulig å se for seg at man undersøker grunnlaget for flere bestillingsruter der grunnlaget for vanlig buss-transport er for lite. Det er viktig at hele Østfold har et kollektivtilbud som dekker deres behov. Men skal vi få til endringer og tilpasninger, må vi snakke sammen.

Ofte lite som skal til

- Ofte er det ikke så mye som skal til og som raskt kan endres uten et vedtak, påpeker fylkesrådsleder i Viken og 2. kandidat i Østfold Siv Henriette Jacobsen (Ap).

- Det er viktig for oss at vi kommer folk i møte og er innstilt på forbedringer som kommer de reisende til gode. Vi ønsker at ulike grupper som er opptatt av kollektivtilbudet kan utveksle meninger, lytte til hverandre og sammen komme frem til gode løsninger som bidrar til at flere kan ta bussen.

Dette vil være et forum sammensatt av politikere fra samferdselsutvalget i fylket, Østfold kollektivtrafikk og tillitsvalgte, og som gjennomfører faste møter med kommuner og interesseorganisasjoner som for eksempel funksjonshemmedes organisasjoner og pensjonistforbundet.

- Det er ikke slik at politikerne skal vedta buss-rutene i Østfold, men her kan de bidra med å være et ombud for folket og få flere i tale, sier hun .

Sindre Martinsen-Evje understreker viktigheten i at de har flere øyne og ører ut i Østfoldsamfunnet.

- Kollektivandelen i Østfold er lav, og det at vi har tett dialog med brukerne vil kunne bidra til at vi utvikler et tilbud som treffer best mulig.  

Buss

Fornøyde tillitsvalgte

Også de tillitsvalgte er fornøyde om det etableres et eget buss-forum i Østfold.

- Dette er musikk i våre ører. Det er på tide at politikerne hører mer fra oss som har skoa på og sitter i sjåførsetet. Vi har øyne og ører ut i alle busser som kjører rundt i Østfold. Vi ser hva som fungerer og hva som kunne vært gjort bedre. Våre sjåfører vil mer enn gjerne bidra til å gjøre tilbudet bedre. Vi ønsker jo også at flest mulig tar busen, sier mangeårig tillitsvalgt og Busskæll Finn Arne Solberg.

Også LO i Østfold, ved Ulf Lervik applauderer ideen.

- Et slikt buss-forum vil være et godt eksempel gjennomføring av en tillitsreform der man hører på de ansatte som kjører bussen til daglig. Det vil også være en god måte for Østfold fylkeskommune å komme tettere på brukere og innbyggere. Det vil både bidra til å styrke demokratiet og til at flere tar bussen. Så her kan vi snakke om å slå opptil flere fluer i en smekk, sier han.

Dersom Arbeiderpartiet vinner valget i Østfold, kan et slikt forum være på plass allerede i høst.