Viktig gjennomslag for Østfold industrien

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Viktig gjennomslag for Østfold-industrien

For en tid tilbake sendte Samarbeidskomiteen mellom LO Østfold og Østfold Arbeiderparti inn et krav til regjeringen, om at vi måtte få på plass en forutsigbar og langsiktig avtale for hvordan CO2-kompensasjonen for våre bedrifter skulle håndteres for framtida.

Nå har regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet levert på kravet

Det innføres et bevilgningstak på 7 mrd. kroner for CO2-kompensasjonsordningen. Kvoteprisgulvet fjernes, og bevilgningstaket justeres årlig. Det innføres et krav i ordningen om at 40 prosent av kompensasjonen bedriftene får utbetalt over perioden må benyttes på prosjekter/tiltak ved anlegg i Norge som bidrar til utslippsreduksjoner og/eller energieffektivisering.

Dette er viktige avklaringer for bedrifter i Østfold som kommer inn under ordningen og vil bidra til at vi får stabilitet og forutsigbarhet for mange hundre industriarbeidsplasser i vårt fylke. Sier Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås som har jobbet mye med saken bl.a. i Stortingets energikomité.

Samtidig knytter vi krav til ordningen som vil sørge for at den viktige jobben med å kutte utslipp får et løft i tillegg til at det blir ennå mer lønnsomt å få på plass energieffektivisering ute på bedriftene. For Østfold som et viktig industrifylke med ledende rolle i prosessindustrien var disse avklaringene svært viktige og det er grunn til å gi honnør til regjeringen som lyttet til de klare tilbakemeldingene som kom, og nå har sørget for å få et nytt og framtidsrettet system på plass. Det sikrer arbeidsplasser og forsterker innsatsen mot utslipp avslutter Lauvås.