Vi vil ha flyfaglinje til Moss!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vi vil ha flyfaglinje til Moss!

Tirsdag 14 november hadde vi møte på Malakoff videregående skole samen med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, Viken fylkeskommune og KAMS (Kongsberg Aviation Maintenance Services). Temaet for møtet var flyfaglinje i Moss. Det har blitt gjort vedtak i både fylkestinget og i yrkesfagnemnda om at det skal jobbes med flyfaglinje i Østfold, henholdsvis på Malakoff videregående skole.

Utdanning

Hvorfor er det viktig?

Fremover blir det viktig at vi utdanner nok flyteknikere og flymekanikere. Forsvaret peker på mangel på flyteknisk fagkompetanse er en av deres store utfordringer fremover når det gjelder personell.

Per i dag er det kun fire skoler som tilbyr flyfag, og den nærmeste Østfold ligger på Skedsmo Videregående skole i Lillestrøm. Der er det 13 søkere per plass - altså mange som ikke kommer inn. Å etablere en flyfaglinje på Malakoff vil både være viktig for å dekke behovet forsvaret beskriver, også i lys av at de trekker frem at det er utfordringer med å rekruttere fagutdannet personell fra andre deler av landet. Det handler om at det allerede er nok behov, tilbud og muligheter i nærheten av utdanningsstedene.

8C2A2905.JPG

Læreplasser

Fra LO sin side er det viktig at alle som går yrkesfag skal få læreplass og få mulighet til å fullføre utdanningen sin. Behovet for lærlinger er til stede, og det kom tydelig frem på møtet at både KAMS og forsvaret vil kunne ta imot flere lærlinger i fremtiden, så behovet for er til stede. Det er viktig med et godt samarbeid og nærhet mellom skole og bedrifter, og Malakoff ligger godt posisjonert i forhold til KAMS på Rygge flyplass, Gardermoen- og Torp lufthavn har mulighet til å ta inn flere lærlinger. Samtidig har Forsvaret et større behov for lærlinger enn hva de har tilgang på i dag.

8C2A2924.JPG

Veien videre

Det jobbes nå med å utarbeide en søknad som det nye fylkestinget skal ta stilling til. Når søknaden er klar, er det opp til fylkestinget om den da skal sendes til utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsministeren kunne ikke forskuttere noe svar før eventuell saksbehandling, men var tydelig på at innspillene ble mottatt.

Kontakt