Vel gjennomført uke med seniorseminarer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
- Vi ønsker med dette å hedre seniorene som har bygget landet og som fortsatt er en stor og viktig gruppe i samfunnet, sa Ulf Lervik.

Vel gjennomført uke med seniorseminarer

- Stemningen var god, oppmøtet bra og budskapene tydelige. En svært hyggelig og vellykket hyllest til våre seniorer, oppsummerer Ulf Lervik årets «Østfold-turné» med seniorseminarer.

Det startet med en samling i Fredrikstad med eget opplegg, deretter sto Moss, Askim, Halden og Sarpsborg for tur.

De frammøtte på Lande bosenter storkoste seg med underholdning, nyttig informasjon og en godbit til kaffen.

- Seminarene gjennomføres sammen med Pensjonistforbundet, og vi ønsker med dette å hedre seniorene som har bygget landet og som fortsatt er en stor og viktig gruppe i samfunnet. Pensjonistene utgjør også en stor velgermasse, og vi har naturlig nok passet på anledningen til å fortelle om hvilke verdivalg vi står overfor når vi skal gå til stemmeurnene.

- Som et naturlige innslag på samlingene, har vi også mintes og hedret Yngve Hågensen, som døde i sommer.

Teaterstykket

Arne Berg hadde oppdraget med å lose de tilstedeværende gjennom Yngves liv og leven, både som fagforeningsmann og medmenneske. Mye av historien var spunnet rundt teateroppsetningen «Yngve-fra barnehjemmet til LO-toppen», hvor det også ble vist en video fra denne store kulturelle satsingen.

Arne Berg dro oss gjennom Yngve Hågensens liv og hva han oppnådde i sin tid som LO-topp.

- Det solidaritetsalternativet som vokste fram tidlig på 90-tallet, var i stor grad Yngves fortjeneste. I tillegg sto han blant mye annet bak innføringen av AFP og den 5. ferieuka, men først og fremst hadde han et brennende ønske om at folk skulle ha et arbeid å gå til. «Arbeidsledighet handler ikke om statistikker og tall. Det handler om levende mennesker», uttalte han. Ingen fremmet kampen mot arbeidsledighet som Yngve, fortalte Berg.

- Solidaritet, rettferdig lønnspolitikk og trepartsmodellen er andre gode eksempler på Yngves virke og gjennomslagskraft. Han stilte seg alltid på de svakes side, og han snakket på en måte som folk forsto.

Pensjonister som vil påvirke

Leif Andersen fra Pensjonistforbundet i Østfold kunne fortelle at forbundet hadde sin opprinnelse i Sarpsborg.

Leif Andersen fra Pensjonistforbundet i Østfold informerte om forbundets arbeid, og hvilke saker som opptar dem. En av de viktigste, er økt minstepensjon. I dag ligger minstepensjonen i Norge godt under EUs definisjon på fattigdomsgrensen.

- I tillegg krever vi økt bostøtte, bedre kollektivtilbud, flere sykehjemsplasser, samt utvikling av aldersvennlige lokalsamfunn. Vi aldre vil fortsatt være med på å bygge landet.

Han påpekte at Pensjonistforbundet er en upolitisk organisasjon, som snakker med alle partier og med LO.

- I dag er det rundt én million alderspensjonister i dette landet, mens vi har 225.000 medlemmer i Pensjonistforbundet. Så det er fortsatt et stort potensial, og jo flere vi blir til større innflytelse får vi!

Står foran et verdivalg

LOs første nestleder Sissel M. Skoghaug representerte LOs ledelse under samlingen i Sarpsborg.

LOs første nestleder Sissel M. Skoghaug representerte LOs ledelse under samlingen på Land Bosenter i Sarpsborg fredag, og minnet forsamlingen om at valget 11. september på mange måter handler om et verdivalg. Om hva slags lokalsamfunn vi ønsker oss.

- Ønsker vi et inkluderende samfunn hvor vi tar vare på hverandre gjennom gode offentlige løsninger for skole og barnehage og eldreomsorgen, eller ønsker vi et samfunn med større forskjeller, spurte hun retorisk.

- Dette er et valg mellom å spare mest mulig på eldreomsorgen eller å satse på en best mulig eldreomsorg. Vi er bekymret for at vi skal få politikere i førersetet i kommunene som har konkurranseutsetting som en ideologi, som er helt motsatt av det vi vil jobbe for. Vi mener helt klart at eldreomsorg skal drives av det offentlige, gjerne i samspill med frivillige organisasjoner. Vi ønsker å trygge de ansatte, fordi fornøyde ansatte fører til en enda bedre omsorg.

Hun trakk også fram viktigheten i å legge til rette for at ungdommen skal fullføre utdanning og komme ut i arbeid, og ønsket alle et godt valg.

Tone Ingesen tok de frammøtte gjennom LOfavør og alle medlemsfordelene medlemmene kan nyte godt av.
Med Alexander Hermansen til å traktere tangenter, synge og fortelle historier, var stemningen raskt satt.

Foto og tekst: Tom Helgesen, Totalmedia