Ulf Lervik gleder seg over å være tilbake på Østfold-kontoret: - La oss farge Østfold rødgrønt!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ulf Lervik tar med seg nyttig erfaring fra årene som regionleder for LO Viken Oslo, men gleder seg over å kunne bygge opp LO Østfolds regionskontor igjen. – Ja. Nå er all fokus på Østfold, sier han.

Ulf Lervik gleder seg over å være tilbake på Østfold-kontoret: - La oss farge Østfold rødgrønt!

Regionleder Ulf Lervik gleder seg over å være tilbake på kontoret i Sarpsborg, og er godt i gang med å gjenbygge LO Østfold. En ny struktur skal bygges, og nye råd og komiteer skal på plass. - På en måte er det greit med en restart; det gjør at vi nå har mulighetene til å tenke nytt og skape et enda sterkere fellesskap og en enda sterkere kultur for samhandling og samarbeid i LO-familien. Sammen skal vi farge Østfold rødgrønt!

Tekst/foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Ulf kan se tilbake på tre svært innholdsrike år som regionleder for LO Viken Oslo – på både godt og vondt. Da han startet arbeidet med å forme den nye organisasjonen, visste han ingenting om de enorme utfordringene som skulle dukke opp foran ham.

 

- Vi fikk bygd opp strukturen og gjennomført én felles konferanse før koronapandemien slo til. Deretter måtte vi kaste oss rundt og møtes på Teams og andre sosiale plattformer. Vi fikk gjennomført det vi skulle, men det fikk selvfølgelig store konsekvenser for våre utadrettede aktiviteter, som bedrifts- og skolebesøk, sommerpatrulje etc, sier han.

 

- Det ble en helt annen måte å jobbe på, men jeg er både fornøyd og stolt av den jobben vi gjorde. Vi gjennomførte vellykkede digitale samlinger, og vi sørget for å redde arbeidsplasser og bedre rammebetingelser da det sto på som verst. Vi hadde sterkt politisk påvirkning på mange områder, som sikret rettighetene til arbeidstakerne.

 

- Vi husker vel alle det utrolige som skjedde da grensependlerne ikke fikk lov til å komme inn i landet, men samtidig ikke hadde rett på dagpenger. Mange risikerte å miste hus og hjem, som man ikke skulle tro var mulig i velferdsstaten Norge. Da var det viktig å ha et sterkt LO-fellesskap som tok kampen.  

 

Ulf kan se tilbake på svært begivenhetsrike år som leder for LO Viken Oslo. Etter noen få måneders virksomhet, ble landet lukket ned da koronapandemien rammet oss og preget de to neste årene. I fjor slet han med helseproblemer, ble sykmeldt og operert. Nå er han kampklar igjen!

 

Glad for erfaringen

Ulf er glad for den erfaringen han sitter igjen med etter årene som regionleder i LO Viken Oslo. Men legger samtidig ikke skjul på at det var en komplisert øvelse både i forhold til geografi og demografi.

 

- Ja, det var lange avstander, og en region som rommet to millioner mennesker. Med det som bakteppe, skulle vi utvikle en ny struktur og organisasjon både innad og i den utadrettede virksomheten, basert på fire ulike kulturer.

 

- Vi så heller ikke mye til de gevinstene en stor region skulle gi. Vi er en demokratisk organisasjon, hvor synlighet og nærhet til tillitsvalgte og medlemmer er viktig. Og for meg har det aldri vært en ambisjon å lede en størst mulig organisasjon, derfor er jeg glad for at vi nå er tilbake der vi var.

 

- Selv om det var naturlig for LO å følge reformen og opprette en region som tilsvarte fylkeskommunen, har LO hele tiden støttet kampen om å splitte Viken så fort det lot seg gjøre, og gjenopprette de tidligere fylkene. Det er ikke tvil om at det er enklere å tenke Østfold nå, som et felles bo- og arbeidsmarked.

 

Nye medarbeidere

Også i LO Østfolds kontorlandskap i Sarpsborg er det vesentlige endringer. Organisasjonsmedarbeider gjennom mange år, Tone Karina Ingesen har begynt i ny jobb som faglig sekretær for Fellesforbundet, mens ungdomssekretær Ummu Aylin Çukurova nå har gått ut i svangerskapspermisjon. Oscar Alexander Undahl har kommet inn som Ummus stedfortreder, mens Kristine Fulsebakke erstatter Tone og har sin første arbeidsdag 1. februar.

 

- Det er mye nytt å sette seg inn i for våre nye medarbeidere, men jeg er veldig trygg på at dette blir veldig bra. Oscar er for lengst i gang ute i felten, og utvider sitt nettverk hver dag. 

 

- Vi skal ha en hånd på rattet når nye Østfold fylkeskommune skal bygges, sier Ulf Lervik.

 

Skal ha en hånd på rattet

Fra 1. januar 2024 oppløses som kjent Viken fylkeskommune, og Østfold fylkeskommune gjenoppstår. Hvordan nye Østfold skal se ut, vil LO Østfold være med å påvirke.

 

- Ja vi vil absolutt ha en hånd på rattet når nye Østfold nå skal bygges. Derfor er det både riktig og klokt at LO ligger i forkant og har gjenopprettet regionskontoret for Østfold. Nå skal vi sørge for at fylkeskommunen får en struktur og sammensetning som bidrar til å fremme utvikling og vekst, så at det skapes flere inkluderende og attraktive arbeidsplasser i Østfold.

 

Rødgrønt flertall

Den store begivenheten i år, er naturligvis høstens kommune- og fylkeskommunevalg. Fram til det, handler det om å tenne en rødgrønn gnist hos Østfoldingene.

 

- Ja, den viktigste jobben vår nå, er å sikre at vi får en fylkeskommune – og også flest mulig kommuner - som styres av en politikk som er i tråd med LOs verdier. Det mener vi best kan ivaretas av et rødgrønt flertall. 

 

- Hvordan skal dere klare å påvirke det?

 

- Først og fremst ved å samle LO-fellesskapet; at vi står sammen og trekker i samme retning. Vi er avhengig av å få innflytelse på - og sette dagsorden i valgkampen.

 

Skal lytte til medlemmene

Før man kommer så langt, er det viktig å få i gang medlemsdebatten om hvilke saker som er viktige for medlemmene. Det arbeidet vil skje i januar og februar, før man tar en oppsummering i mars.

 

- Svarene vi får fra medlemmene, vil LOs lokalorganisasjoner bruke aktivt mot de respektive politikerne, for å få klarhet i om de støtter sakene våre. Det blir stor aktivitet i tiden framover, lover han.

 

Regionkonferanse

Ulf minner også om årets første regionkonferansen på Quality Hotel i Sarpsborg 7. og 8. februar, hvor han regner med stort frammøte og gode diskusjoner.

 

- Der skal det diskutere faglige spørsmål og vedtas uttalelser, og vi har et bredt og spennende program å by på. Nå føler jeg at vi virkelig er i gang!