Tre sarpinger med hendene på LO-rattet!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto og tekst: Tom Helgesen, Totalmedia
LO-MANDATER: Klaus Lintho, Stig Hansen og Bente Seljebakken Klausen er på plass under LO-kongressen i Oslo som mandater for LO Viken. De har dermed en hånd på rattet når handlingsprogrammet for den neste perioden nå skal stakes ut og det skal velges ny ledelse. – Det har vært mange gode debatter både rundt viktige temaer og egen organisasjon, sier de.

Tre sarpinger med hendene på LO-rattet!

LO-kongressen regnes som Norges største politiske verksted, hvor nytt handlingsprogram, uttalelser og driften av LO besluttes, og det velges ny ledelse for kommende periode. Blant delegatene med stemmerett, finner vi sarpingene Klaus Lintho (33), Stig Hansen (55) og Bente Seljebakken Klausen (56). – En stor tillit å få, fastslår de.

Foto og tekst: Tom Helgesen, Totalmedia

Kongressen er Landsorganisasjonens øvre organ. Alle forbundene er representert og avholdes hvert fjerde år. Den skulle gått av stabelen i fjor, men ble utsatt på grunn av den usikre koronasituasjonen. Denne uken er imidlertid rundt 1000 personer på plass i landsorganisasjonens hovedkvarter på Youngstorget i Oslo for å stake ut kursen for de kommende tre årene.

STORT INNRYKK: LO-kongressen avholdes hvert fjerde år og påkaller seg svært stor interesse. I tillegg til delegatene Stig Hansen og Bente Seljebakken Klausen, er selvsagt også regionleder Ulf Lervik på plass. – Det er veldig interessant å følge kongressen. Jeg er jo en av dem som skal sørge for at det som blir bestemt blir satt ut i livet i Viken, sier han.

 

Delegatene bestemmer

Det er delegatene som stemmer hvordan organisasjonen skal utvikles, hva pengene fra kontingentene skal brukes til og på hvilke områder LO skal satse politisk. Av de 315 delegatene som har stemmerett på kongressen, velges 260 fra forbundene og 40 fra fylkene. I tillegg tiltrer de 15 medlemmene av LOs Sekretariat.

Blant de åtte delegatene som ble plukket ut fra LO Viken, finner vi altså hele tre sarpinger.

 

- Det viser vel at vi har stort engasjement i Sarpsborg, sier Bente Seljebakken Klausen, som representerer Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) og er leder i LO Sarpsborg. Til vanlig jobber hun på Borregaard som laborant.

 

Klaus Lintho jobber i Halden fengsel og representerer Norges Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), mens Stig Hansen, som er utdannet tømrer, har fast jobb som daglig leder i Fellesforbundet avd. 851 Østfold Fagforening, med kontor på Tunejordet.

 

Valgt av regionkonferansen

Det er de respektive regionkonferansene som velger sine delegater til kongressen, og sarpingene ser det som en stor tillitserklæring å bli plukket ut. Bente var også til stede på kongressen i 2013, mens det er første gangen for Stig og Klaus.

 

- Det blir lange dager, og tirsdag dro det seg til langt over midnatt før vi var ferdig. Således er det både hektisk og strevsomt, men du verden så moro. Dette er et stort og viktig møte på vegne av norsk arbeidsliv. At vi kan få være med å påvirke det, gir en skikkelig boost, sier Stig.

 

- I tillegg skal vi også ivareta vårt lokale LO, legger han til.

 

De legger ikke skjul på at de må jobbe hardt for å kunne få gjennom egne saker, både gjennom flammende innlegg fra talestolen og ikke minst skape allianser og samles om forslag, da det er de største forbundene som naturlig nok har størst makt.

 

FINT BESØK: Norges statsminister Jonas Gahr Støre talte til LO-kongressen onsdag, og passet på å få en prat med sarpingene Stig Hansen og Bente Seljebakken Klausen, samt LO Viken Oslos regionleder Ulf Lervik.

 

Klaus i redaksjonskomiteen

De nær 600 forslagene som er innstilt fra Sekretariatet, og fremmet på forhånd og under debattene, gås gjennom av redaksjonskomiteene. Komiteene kan avvise forslagene, slå sammen flere forslag eller endre ordlyd. Redaksjonskomiteene skal også oppsummere kongressens politiske meninger og innstille på handlingsprogram og uttalelser.

 

 Klaus har også fått innpass i en av redaksjonskomiteene, og har særdeles hektisk dager innen komiteenes innstilling blir lagt fram for kongressdelegatene på kongressens siste dag. Da stemmes det over hvert forslag.

 

- Vi vet ikke noe om vi har fått gjennomslag for våre forslag før vi ser innstillingene på fredag, så det blir veldig spennende. Men også komiteen kan overprøves, forklarer Bente.

 

- Dersom jeg vil at mitt forslag likevel skal stå, blir det tatt opp og stemt over av kongressen. Men da skal du ha veldig overbevisningsevne om du skal få gjennomslag.

 

Dette vil de endre

- Om dere fikk gjennom ett ønske om en endring i LO, hva ville det ha vært?

 

Klaus: - At kongressen blir en premissleverandør til norsk politikk ved at den gjennomføres før landsmøtene i partiene.

 

Bente: - At det ble satt fokus på å ryddet opp i skolesystemet. Jeg brenner for at status for fagbrev og fagskolen må løftes.

 

Stig: - At regjeringen påvirkes sterkere til å gjøre noe med energipolitikken. Mange er svært bekymret for de høye strømprisene vi opplever for tiden.