Ordførerkandidat Sindre Martinsen-Evjes appell til mossingene: - Ta en ny dugnad for demokratiet!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde og tekst: Tom Helgesen, www.totalmedia.no

Ordførerkandidat Sindre Martinsen-Evjes appell til mossingene: - Ta en ny dugnad for demokratiet!

Kortene etter Fylkestingsvalget var delt ut, og kabalen gikk opp med et rødgrønt styre takket være jokerne Pensjonistpartiet og Industri- og Næringspartiet. Sindre Martinsen-Evje (Ap) ble utpekt som mannen til å bygge opp nye Østfold de neste fire årene. Nå må imidlertid kortene stokkes på nytt, og det er mossingene som sitter med utspillet. – Ja, nå appeller vi til mossingene om at de tar en ny dugnad for demokratiet, sier ordførerkandidaten.

Kommunal- og distriktsdepartementet har fastsatt valgdagen i Moss til mandag 27. november, med muligheter for å forhåndsstemme fra mandag 13. november til og med fredag 24. november.

Sindre er verken en bitter eller en nedslått mann på grunn av at valgresultatet i Østfold ble erklært ugyldig og det må en omkamp til. Det viser at demokratiet fungerer. Tillit til valggjennomføringen er avgjørende for valgets legitimitet, påpeker han.

- Når det ble avdekket en slik feil som i Halmstad, som kan ha hatt betydning for mandatfordelingen i fylkestinget, er det en selvfølge at det skal rettes opp. Da er omvalg eneste farbare vei å gå.

Selv om de rødgrønne hadde landet en forpliktende avtale med Pensjonistpartiet og Industri- og næringspartiet, og det lå an til fire år i posisjon, tok han ikke seieren for gitt.

- Nei, valgresultatet er ikke gyldig før det er godkjent. Og vi hadde jo hørt at det var oppdaget feil ved enkelte valgkretser. En eventuell skuffelse gikk raskt over i kampmodus. Det var bare å mobilisere til ny innsats for oss alle.

Spent på oppslutningen

I omvalget handler det kun om fylkestingsvalget, og Sindres største oppfordring til mossingene er at de går til stemmeurnene en gang til. At ikke man tar det forrige valgresultatet for gitt.

- Det er lite som skiller de to blokkene, og jeg håper og tror selvfølgelig at de som ønsker at de rødgrønne skal ha en hånd på rattet for å bygge opp nye Østfold vil vise det gjennom stemmeseddelen.

- Samtidig er jeg selvfølgelig spent på valgdeltagelsen, da omvalget skjer i en for mange travel tid. I tillegg er det mørkt og ofte kaldt og dårlig vær på den tiden, som kan være avgjørende for om man tar turen til valglokalet på nytt eller ikke.

- Ikke sitt hjemme. Bruk stemmeretten og vær med å påvirke, er hans klare oppfordring.   

Borgerlig eller sosialistisk?

Det er i realiteten borgerlig eller rødgrønn styring av Østfold dette omvalget står om. Betydelige forskjeller, understreker Sindre, og trekker fram nærskoleprinsippet for de videregående skolene som ett eksempel.

- Vi ønsker ikke en karakterbasert modell på videregående skoler, hvor elevene må konkurrere om skoleplassene hvert år. Det mener vi vil føre til mer stress og enda større frafall. Nærskoleprinsippet gir derimot langt større trygghet og forutsigbarhet for elevene.

Også gratis låne-pc og et gratis, sunt måltid mat for elevene, er blant kjernesakene for å redusere forskjellene og forebygge utenforskap.

- Å sikre elevene næringsrik mat, bidrar også til et godt fellesskap for alle og bedre læring.

Sindre trekker også fram viktigheten i å videreføre – og forsterke det gode fagpolitiske samarbeidet i Østfold, hvor fylkeskommunen spiller en viktig rolle.

- Arbeid og utdanning står alltid veldig høyt på agendaen hos oss. Vi ønsker flest mulig skal få muligheter til å delte i yrkeslivet gjennom lærlingordning og Y-veien, vi løfter opp fagutdanningen og vi ønsker å forsterke tiltak som sikrer et seriøst og rettferdig arbeidsliv.

Det kan LO-medlemmene i Moss nå være med på å sikre.

 

Sindre 1.jpg
Med Sindre som fylkesordfører, får innbyggerne en politisk tungvekter. Etter 24 år som lokalpolitiker i Sarpsborg, hvorav de 12 siste som ordfører, er han nå veldig motivert til å ta fatt på fylkespolitikken.

Politisk tungvekter

Om Sindre blir fylkesordfører, er det en politisk tungvekter innbyggerne får til å bygge opp nye Østfold. Det brede samfunnsengasjementet, fikk han allerede under oppveksten i Jelsnes utenfor Sarpsborg, forteller han.

- Jeg kommer fra en typisk kristen arbeiderfamilie, hvor bestefar var Borregaards-arbeider og deretter sveiser på jernbanen og mangeårig søndagsskolelærer på Lande bedehus, mens far var byggmester. Aviser og nyhetssendinger var en selvfølge hjemme, med påfølgende gode diskusjoner og meningsutvekslinger om både samfunn og politikk. I tillegg leste jeg mange bøker og var glad i skolen.

Sindre bestemte seg tidlig for å studere jus, nettopp for å få en bredere innsikt i hvordan samfunnet var bygd opp og ble styrt. Etter videregående og gjennomført militærtjeneste, flyttet han til Oslo for å studere. Deretter jobbet han fire år som skattejurist for Skatteetaten i Moss, innen han gikk all in i politikken.

Startet på videregående

- Det politiske engasjementet startet i 1. klasse på St Olav vgs. Jeg var da klar for å finne meg et politisk parti, og takket ja da Mette-Gro Karlsen spurte meg om jeg ville være med på et AUF-møte. Det var som å komme hjem!

Resten er kjent historie. Sindre har vært folkevalgt i Sarpsborg kommune siden 1999, og da han takket av som ordfører i høst,  mottok han samtidig KS sin fortjenstmedalje for 24 års tjeneste.

I KS sine statutter, står det følgende:

«KS-medalje tildeles folkevalgte eller tilsatte i kommuner eller fylkeskommuner som har utført en fortjenstfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune. For folkevalgte kreves vanligvis at vedkommende har hatt tillits- og eventuelt tjenesteoppdrag i minst 24 år.»

- Tiden var inne til å ta et steg videre. Nå er jeg veldig motivert for en innsats for Østfold!

Sindre Martinsen-Evje

Alder: 41 år

Sivilstand: Gift

Barn: 2

Bosted: Lande, Sarpsborg

Aktuell: Ordførerkandidat for Østfold Arbeiderparti

 

Politisk erfaring:

Ordfører i Sarpsborg kommune siden 2011.

Bystyrerepresentant fra 1999-2023.

Sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet 2023-2025.

Leder av Østfold Arbeiderparti 2022-d.d.

Styremedlem i Østfold Arbeiderparti 2018-2022.

Konstituert varaordfører i Sarpsborg kommune 2011.

Nestleder i Sarpsborg Arbeiderparti 2009-2011.

Gruppeleder for Sarpsborg Arbeiderparti 2007-2011.

Utvalgsleder for kultur og oppvekst 2003-2007.

Nestleder utvalg for kultur 1999-2000

Facebookside; Fylkesordførerkandidat Sindre Martinsen-Evje