Medlemstelling

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Medlemstelling Østfold 2024

Ett år går fort, og vi er igjen inne i en tid med årsmøter i fagforeningene. De senere år har det skjedd store endringer i struktur og sammensetning i flere fagforeninger, det er da viktig at dette blir gjort kjent for oss.

Det er viktig at alle fagforeninger fyller ut og sender inn skjema for årsmøterapport umiddelbart etter avholdt årsmøte. Dette slik at vi får oversikt over nye styrer, og medlemstall.

Lokalorganisasjonene får også sin kontingent beregnet ut ifra forbundenes medlemstall i det geografiske området, og tallene blir brukt til å beregne representanter til årsmøtene, derfor er det viktig at medlemstallet er korrekt. 

Det er også spesielt viktig at vi har korrekt kontaktinformasjon til kasserer og leder, slik at fagforeningen kan kontaktes, og fakturaen for kontingent kommer frem dit den skal.

Dere kan fylle ut skjema i denne linken alle opplysningene dere legger inn vil da automatisk komme inn i vårt system.

Det er Kristine Fulsebakke som jobber med LOrgnett i LO Østfold. Så er det spørsmål rundt rapporteringen kan dere ta kontakt på e-post kristine.fulsebakke@lo.no eller ostfold@lo.no.

Ønsker din fagforening besøk av oss på regionkontoret så ta gjerne kontakt. 
Vi kommer mer enn gjerne ut på en "kaffeprat". 

Kontakt