LOs Lærlingpatrulje 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bli med på LOs lærlingpatrulje i Østfold!

LO-kongressen vedtok igjen i 2022 at LO og forbundene skal gjennomføre lærlingpatrulje. LO's lærlingpatrulje vil i år være fra 31. Oktober til 4. November (uke 44) i hele VIken Oslo. Vi håper du ønsker å være med.

Målet for LO's Lærlingpatrulje er:

  • å øke forståelsen for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og at også lærlinger har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskapet et medlemskap i en fagforening gir

  • å få mer kunnskap om lærlingenes hverdag som vi kan ta med oss i det videre arbeidet.

  • å videreformiddle hvilke spilleregler som gjelder for arbeidslivet. Ved å gi flere lærlinger informasjon og gode verktøy skal vi sørge vi for at læretiden blir så god som mulig.

  • å rekruttere flere lærlinger inn i LO og forbundenes ungdomsarbeid.

 

Ved å delta på LOs lærlingpatrulje vil du bli kjent med mange andre ungdommer som er medlem i et LO-forbund og delta i et viktig arbeid som bidrar til et trygt og godt arbeidsliv for lærlinger i Norge.

LOs lærlingpatrulje krever ingen forkunnskaper for å delta og LO vil gi deg nødvendig kunnskap gjennom kurs i forkant av patruljen.

 

Ønsker du å delta? 

Her kan du melde deg på Lærlingpatruljen i Østfold.

Her kan du melde deg på Lærlingpatruljen i Buskerud.

Her kan du melde deg på Lærlingpatruljen i Oslo og Akershus.

Kontakt

Ummu Aylin Çukurova

Faglig Ungdomssekretær

Telefon: +47 91 12 75 54

E-post: uac@lo.no