Lanserer kraftløftet Østfold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kraftløftet Østfold lanseres 30/10 kl. 09.00

Meld deg på lanseringen av kraftløftet Østfold

Mandag 30. oktober kl. 09.00 - 14.30 arrangerer LO Østfold, samt NHO Viken og Oslo energikonferanse der vi vil lansere rapporten for Kraftløftet Østfold. Konferansen arrangeres hos Smart Innovasjon Norway, Remmen i Halden med sentrale og spennende innledere. Det er begrenset antall plasser så meld deg på nå!

Kraftløftet er et prosjekt initiert av trepartssamarbeidet; NHO, LO og Olje og energidepartementet i samarbeid med Statsforvalteren og KS. Partene er enige om at det er behov for nye og større grep/løft som sikrer tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft for næringslivet og forbrukere i Norge. Samarbeidet bygger videre på en Felles energi- og industripolitisk plattform og Hurdalsplattformen. Innsatsen i kraftløftet skal rettes mot tiltak for økt kraftutbygging, utbygging og forsterkning av kraftnettet og energieffektivisering. Samarbeidet om Kraftløftet har siktemål frem mot 2030, men en årlig gjennomgang, og justering underveis.

THEMA Consulting Group har en sekretariatfunksjon med å sammenstille informasjon og utarbeide regionale rapporter. Den regionale rapporten for Kraftløftet i Østfold lanseres nå 30. oktober kl. 09:00 – 14:30 hos Smart Innovasjon Norway på Remmen i Halden.

Det er nedsatt en regional arbeidsgruppe i Østfold bestående av representanter fra partene som vil jobbe videre med tiltak og løsninger – dette ønsker vi å gjøre med innspill fra næringsliv, politikere og miljøorganisasjoner.

 

Foreløpig agenda:

09:00 – 09:30    Velkommen og informasjon om Kraftløftet v/ledelsen i NHO og LO.

09:30 – 09:40    Kort informasjon om Kraftløftet, hva er gjort så langt og videre planer for Østfold v/Ulf Lervik, regionleder LO Østfold og Jon-Vidar Knold, seniorrådgiver NHO Viken Oslo.

09:40 – 10:15    Gjennomgang av Kraftløftet rapporten for Østfold v/Thema Consulting

10:15 – 10:45    Pause

10:45 – 11:10    Hvordan kan vi utnytte kapasiteten i eksisterende nett bedre? 

11:10 – 11:50    Hvordan kan energieffektivisering og nye energikilder som eks. sol og vindkraft være en løsning på kraftsituasjonen i Østfold?

11:50 – 12:10    Hvordan passer Kraftløftet inn i Østfold Fylkeskommune sin klima- og energiplan v/Siv-Henriette Jacobsen, tidl. Fylkesrådsleder Viken

12:10 – 13.00    Lunch

13:00 – 14:00    Workshop/gruppediskusjon

14:00 – 14:15    Oppsummering og veien videre.

Velkommen til en dag i Kraftløftets tegn!

Påmeldingslenke: https://forms.office.com/e/8u3fWPAQUc

Ps: Da det er begrenset antall plasser så det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder. 

Mvh

Jon-Vidar Knold, Seniorrådgiver NHO Viken Oslo og prosjektleder for Kraftløftet

Ulf Lervik, Regionleder LO Østfold

Kontakt