Fagforeningskamerat - Ümmü Aylin Cukurova

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ümmü Aylin Cukurova, 29 år. Moss Arbeiderpartis kommunestyrekandidat nummer 9. Tekst/Foto: Tom Helgesen/Totalmedia
Ümmü Aylin Cukurova, 29 år. Moss Arbeiderpartis kommunestyrekandidat nummer 9. Tekst/Foto: Tom Helgesen/Totalmedia

Fagforeningskamerat - Ümmü Aylin Cukurova

- De har nok satt pris på mine sterke meninger!

- Det var litt overraskende å bli plassert så høyt på kandidatlista. Men sånn er det vel når man har sterke meninger om mye, sier den alltid blide Ümmü Aylin Cukurova.

Ümmü er nybakt mamma og i skrivende stund i foreldrepermisjon, som naturlig nok påvirker fokuset i valgkampen.

- Ja, nå er det Alya som er sjefen. Og hun er en mye strengere sjef enn min vanlige sjef Ulf (Lervik) på LO-kontoret, sier hun med et stort smil.

- Jeg ga beskjed om at jeg var gravid da jeg ble oppringt av nominasjonskomiteen og spurt om jeg ville stå på lista, og at barnet ville legge begrensninger for hvor mye jeg kunne bidra i valgkampen. Jeg er jo en person som går 100 prosent inn i det jeg engasjerer meg i.

Tilbakemeldingen var klar: Det var selvfølgelig ikke var noen hindring for at de ønsket å ha henne med.

- Men jeg var jo litt overrasket over at jeg fikk 9. plassen. Selv om det akkurat nå er Alya som styrer det meste av livet mitt, skal jeg bruke sosiale medier og nettverket mitt aktivt framover til å fremme Moss Arbeiderpartiets og mine meninger.

- Og om det skulle ende med en plass i bystyret, vil jeg fortsette å være tydelig på mine meninger. Det er klart det er en spennende tanke å kunne utøve politikken i praksis og bidra til positive endringer. Jeg føler jeg har mye å bidra med!

Ümmü har fått et større perspektiv på livet etter at hun ble mamma for første gang. I tillegg til områder som hele stillinger og læreplasser, ser hun nå viktigheten i tilstrekkelig barnehageplasser og gode foreldrepermisjonsordninger. – At faren kun har rett til 14 dagers omsorgspermisjon etter fødselen, er altfor lite. Det burde i hvert fall ha vært én måned, da den første tiden er svært slitsom. Og tenk på de som har flere barn å ta seg av!

Ümmü har fått et større perspektiv på livet etter at hun ble mamma for første gang. I tillegg til områder som hele stillinger og læreplasser, ser hun nå viktigheten i tilstrekkelig barnehageplasser og gode foreldrepermisjonsordninger. – At faren kun har rett til 14 dagers omsorgspermisjon etter fødselen, er altfor lite. Det burde i hvert fall ha vært én måned, da den første tiden er svært slitsom. Og tenk på de som har flere barn å ta seg av!

- Husk at dette er et lokalvalg!

Ümmüs venner og kjente har selvsagt fått med seg at hun står på valg i år, som har ført til en rekke diskusjoner om politikk. Hun er litt overrasket over at det for mange er vanskelig å skille mellom rikspolitikk og lokalpolitikk.

- Da må jeg fortelle dem at valget ikke handler om man er enig med Støre eller ikke. At dette handler om at de kan påvirke hvordan Moss skal styres de neste årene. At valgresultatet avgjør hvordan Moss skal være å vokse opp i, bo i og jobbe i.  Om kommunale tjenester, kulturtilbud og arbeidsliv.

- Ofte har det resultert i at de er enige med meg!

Erfarte viktigheten i å være organisert

Ümmü har tyrkisk far og norsk mor, er født i Moss og hadde en god og trygg oppvekst på Jeløy. Hun lærte seg tidlig å bli selvstendig, og allerede før hun var ferdig med ungdomsskolen tok hun seg jobb og tjente egne penger.

Også yrkesretningen ble tidlig staket ut, forteller hun.

- Jeg har alltid hatt et ønske om å jobbe mennesker, derfor var det naturlig å ta en utdanning innen helse og omsorg.

Valget falt på helse- og sosiallinjen ved Malakoff vgs, hun gikk ut som helsefagarbeider og fikk læreplass ved sykehuset Østfold.

Ümmü fikk høre om viktigheten i å organisere seg første gang da hun gikk på videregående skole, og meldte seg inn i Fagforbundet for «sikkerhets skyld». Det skulle imidlertid ikke gå lenge innen hun forsto viktigheten av å ha en fagorganisasjon i ryggen.  

- Jeg ble lovet fast jobb etter to års læretid og bestått fagprøve, men det viste seg at jeg kun fikk tilbud om å være tilkallingsvikar. Det var jeg ikke interessert i, og jeg følte at jeg var blitt holdt med godt snakk og litt brukt av arbeidsgiveren min. 

Ble ungdomstillitsvalgt

Ümmü kontaktet hovedtillitsvalgt, som tok tak i saken og sørget for ordnede forhold.

 - Det var nok først da jeg virkelig begynte å forstå den viktige jobben som gjøres av tillitsvalgte for at vi kan beholde våre goder og rettigheter i arbeidslivet. Dette ville jeg være en del av, og jeg takket derfor ja til å være ungdomstillitsvalgt ved sykehuset i 2015.

 Selv om hun på den tiden knapt visste hva en tariffavtale var og ikke likte å ta ordet i forsamlinger, ble hun raskt varm i trøya. Med økt innsikt og kunnskap, steg tryggheten – og ikke minst engasjementet . Hun takket derfor ja til å bli vikarierende plasstillitsvalgt på avdelingen sin og representant i både Fagforbundets og LOs ungdomsutvalg i Østfold.

Deretter gikk det fort i svingene.  Hun ble styremedlem i Fagforbundet Sykehuset Østfold og leder i Fagforbundet Ung, Østfold - med kontorplass på Grålum i Sarpsborg og 50 prosent frikjøp. Hun var også med i LOs serviceprosjekt i et halvt år, hvor hun var engasjert i en halv stilling.

Etter fylkessammenslåingene, ble Ümmü valgt til nestleder i ungdomsutvalget i Fagforbundet Viken. Her ledet hun ungdomsarbeidet sammen med leder Erik Fjellstad Næss. Etter nyttår, var hun igjen på plass på kontoret hos LO Østfold i Sarpsborg inntil hun gikk ut i permisjon.

Mange hjertesaker

Ümmü har mange saker hun brenner for og vil jobbe for som lokalpolitiker. Et av dem som står hjertet nærmest, er større stillingsbrøker i helsevesenet.

Helst 100 prosent.

- I og med at jeg har jobbet mange år på sykehuset, vet jeg hvordan det fungerer i praksis. Det var en sak som sto øverst på agendaen også som tillitsvalgt, og som gjorde at jeg tok på meg vervet.  

Spesielt mange unge blir rammet, påpeker hun.

- For uten full jobb, klarer du ikke å opparbeide deg nok egenkapital til å få boliglån. Dermed kommer du ikke inn på boligmarkedet og blir tvunget til å leie. 

- Jeg vil også jobbe for at Moss kommune alltid benytter seg av underleverandører med tariffavtaler, som en bidrag til å skape et seriøst og rettferdig arbeidsliv. I tillegg ønsker jeg å styrke organisasjoner som Arbeidstilsynet og Skatteetaten, slik at de har ressurser til å ta tak i sosial dumping og arbeidskriminalitet.

- Det er viktig at helse- og omsorgstjenester skal være i offentlig regi, ikke private. Og jeg vil jobbe for at Moss kommune skal fortsette å tilby gode, kommunale tjenester, og at folk har råd til å bruke dem.

Ümmü trekker også fram by- og næringsutvikling som viktige momenter for å hindre at arbeidsplasser forsvinner – og med det kunne beholde de unge i kommunen. Må de flytte for å finne jobb, er det ikke sikkert de kommer tilbake, minner hun om.

- Det har skjedd mye positivt i Moss de siste årene, men det er fortsatt mye som gjenstår. Derfor er det viktig med en fortsatt rødgrønt styre i kommunen.

- Bruk stemmeretten din – og sørg for at den gode utviklingen i Moss kan fortsette!